248  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Hải Phòng

  

Tuyển công nhân lao động phổ thông

Tuyen cong nhan lao dong pho thong - Hải Phòng

Công ty CP Bình An cần tuyển kế toán, lái xe, lao động phổ thông

Hải Phòng

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Hải Phòng

Tuyển gấp 03 lao động phổ thông - 12/12/2014 08:37 AM

Hải Phòng - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông làm việc tại Mỹ tháng 11/ 2014

Cong ty TNHH TM DV Nhi Gia - Hải Phòng

Tuyển lao động phổ thông các ngành nghề

Hải Phòng

Tuyển gấp lao động phổ thông

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển lao đông phổ thông làm việc tại khu CN Vsip

Cong ty co phan dau tu giao duc va khoa - Hải Phòng

Cần tuyển: Công nhân cơ khí, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

Cần tuyển: Công nhân cơ khí, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

Cần tuyển: Công nhân cơ khí, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

tuyển thợ cơ khí và lao động phổ thông

Hải Phòng

Tuyển lao động phổ thông

Hải Phòng

tuyển thợ cơ khí và lao động phổ thông

Hải Phòng

Tuyển gấp lao động phổ thông học nghề

Hải Phòng

Cần tuyển: Công nhân cơ khí, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

tuyển thợ cơ khí và lao động phổ thông

Hải Phòng

Cần tuyển: Công nhân cơ khí, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp lao động phổ thông

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

tuyển thợ cơ khí và lao động phổ thông

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>