192  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Hải Phòng

  

Tuyển gấp nhân viên ( tiếng trung và lao động phổ thông )

Hải Phòng

Tuyển dụng nhân viên lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông

Hải Phòng

Lao động phổ thông, Phụ kho, Nhân viên kinh doanh

Hải Phòng

Lao Động Phổ Thông Làm Thợ Sơn

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí và Lao Động Phổ Thông

CONG TY TNHH MAY TINH KY NGUYEN - Hải Phòng

Nam lao động phổ thông (phụ xe ô tô) làm tại Hải Phòng

Hải Phòng

Lao Động Phổ Thông

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam nữ lao động phổ thông bán hàng xăng dầu cây xăng Hải Phòng

Hải Phòng - 8.500.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Làm Thợ Sơn

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tuyển Dụng Lao Động Bảo Vệ

Hải Phòng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Lao Động Tiền Lương

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Lao Động Tiền Lương

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Lao Động Tiền Lương

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Lao Động Tiền Lương

Hải Phòng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển cộng tác viên kinh doanh bất động sản

Hải Phòng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh: 01 Chỉ Tiêu

Hải Phòng

Phó Giám Đốc Nhân Sự - Tiền Lương

Hải Phòng

Phó Giám Đốc Sản Xuất (production Deputy Manager)

Hải Phòng

Phó Bộ Phận - Phòng Nhân Lực (01 Người)

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>