213  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Hải Phòng

  

Tuyển gấp nhân viên ( tiếng trung và lao động phổ thông )

Hải Phòng

Tuyển dụng lao động phổ thông

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân lao động phổ thông

Hải Phòng

Cần tuyển gấp: Công nhân Vận hành, giám sát, lao động phổ thông

Hải Phòng

Tuyển lao động phổ thông

Hải Phòng

Hải Phòng - Tuyển dụng Lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.500.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Đi Nhật

Hải Phòng

Lao Động Phổ Thông Làm Thợ Sơn

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

(lương 5-7tr)công Nhân, Lao Động Phổ Thông

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Làm Thợ Sơn

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Hải Phòng

Nhân viên lao động phổ thông

Hải Phòng

Lao động phổ thông lái xe và phụ xe làm việc tại Hải Phòng

Hải Phòng - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Hải Phòng - 6.300.000-7.500.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Hải Phòng - 6.300.000-7.500.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Hải Phòng

Lao động phổ thông

Hải Phòng - 3.500.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Lao Động Tiền Lương

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Lao Động Tiền Lương

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Lao Động Tiền Lương

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>