102  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Đà Nẵng

  

Tuyển 20 lao động phổ thông làm việc tại Đà Nẵng

Đà Nẵng

tuyển lao động phổ thông

Cong ty trach Nhiem Huu Han Mot Thanh Vien Huu - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển 30 nam lao động phổ thông

Cong ty co phan thuy san va thuong mai Thuan - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lao động phổ thông

Cong ty tnhh phan mem cong nghe An Phat - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong Ty CP Dai Trung - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông báo tuyển dụng Trưởng/phó phòng Hành chính Nhân sự

Đà Nẵng

Giám sát an toàn lao động 28

Cong ty co phan Dien Truong Giang - Đà Nẵng

Phó phòng kinh doanh 30

Cong ty co phan Xuyen Dong Duong - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật (Assistant Chef Engineer)

Đà Nẵng

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật (Assistant Chef Engineer)

Đà Nẵng

Trưởng/Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đà Nẵng

Phó phòng hành chính - nhân sự

Cong ty co phan Dien Truong Giang - Đà Nẵng

Phó Phòng/Nhân Viên Phụ Trách HCNS

Đà Nẵng

Nhân viên chăm sóc khách hàng viễn thông. 31

Tap doan Hoa Sao - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

KỸ SƯ KINH DOANH THIẾT BỊ AN NINH, ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Cong ty Co phan ung dung va dich vu cong - Đà Nẵng

Kỹ sư kinh doanh thiết bị an ninh, điện tử viễn thông

Cong ty co phan ung dung va dich vu cong - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Dụng (Recruitment Staff)

Đà Nẵng

Chuyên Viên Tuyển Dụng (Recruitment Staff)

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>