23  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bến Tre

  

Tài Xế Xe

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng VHM UHT

Bến Tre

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bến Tre

Trình Dược Viên

Bến Tre

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bến Tre

Kế Toán Chi Phí

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bến Tre

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bến Tre

Nhân Viên Tiếp Tân

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh sinh phẩm chuẩn đoán

Tap doan Y te AMV - Cần Thơ - Bến Tre

Chuyên viên quản lý thị trường

Cong ty TNHH giong thuy san Hung Phu - Bến Tre

Tổ Trưởng Vận Hành Máy Uht

Bến Tre - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bến Tre - 3.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>