30  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bến Tre

  

Công Ty Nhật Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS VIET NAM . INC - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyễn Lao Động Phổ Thông

Bến Tre - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bến Tre - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG - HSE

Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing

Bến Tre

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Csr / Cr / Compliance Staff

Bến Tre

Giám Đốc Vùng

Bến Tre

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ Khí

CONG TY TNHH HIEP THANH - Sóc Trăng - Bến Tre

Nhân Viên Quản Lý

Bến Tre

Nhân Viên Nhân Sự

Bến Tre

Quản Lý Tổ In Bao Bì

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Bến Tre

Kế Toán Kho

Bến Tre

Quản Lý Sản Xuất

Bến Tre

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M)

Bến Tre

Nhân Viên Tổng Vụ

Bến Tre

Nhân viên Nam/Nữ bảo vệ 29

CONG TY TNHH DICH VU BAO VE BAO THIEN LONG - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Cong ty Co Phan Du Lich Hoang Lam - Bến Tre

trang:     1 | 2    >>