14  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bến Tre

  

TỔ TRƯỞNG ĐIỆN & TỰ ĐỘNG HÓA

Bến Tre

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Vận Hành Máy Uht

Bến Tre - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng VHM UHT

Bến Tre

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bến Tre - 3.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Vận Hành Máy UHT

Bến Tre

Tổ Trưởng Vận Hành Máy UHT

Bến Tre

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M)

Sóc Trăng - Bến Tre

Quản Lý Nhà Hàng

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Cơ Khí-Chế Tạo Máy

Bến Tre - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nữ Lắp Ráp Điện Tử

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Cong ty Co Phan Du Lich Hoang Lam - Bến Tre