19  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bến Tre

  

Lao Động Phổ Thông

Bến Tre - Tiền Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khu Vực Miền Tây 30

Cong Ty TNHH MTV Nam Duoc Phuong Nam - Bến Tre

Công Nhân Nữ Trình Độ Cấp 2

Bến Tre - Cà Mau - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bến Tre - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nữ Láp Ráp Điện Tử

An Giang - Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà

Bến Tre - Đồng Tháp

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhân viên chơi game

Bến Tre - 4.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại

Bến Tre