15  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bến Tre

  

Công Ty Nhật Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS VIET NAM . INC - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Lao Động- Tiền Lương

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG - HSE

Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Nhân Sự

Sóc Trăng - Bến Tre - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (OTC) - Miền Tây 28

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Bến Tre

Trình dược viên - Miền Tây 28

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhân viên chơi game

Bến Tre - 4.000.000₫ một tháng