15  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bến Tre

  

Công Ty Nhật Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS VIET NAM . INC - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh các tỉnh miền Tây 06

Cong ty co phan Truong Thinh - Bến Tre

Nhân viên kinh doanh hải sản 06

Cong Ty TNHH SXTM DV Hai Chau - Bến Tre

Trưởng Ca Sản Xuất

Bến Tre

Tổ Trưởng Vận Hành Máy UHT

Bến Tre

Kế Toán Tổng Hợp

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhân viên chơi game

Bến Tre - 4.000.000₫ một tháng