29  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bến Tre

  

Nữ Lao Động Phổ Thông - Sinh Viên Làm Thời Vụ

Bến Tre - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nữ Lao Động Phổ Thông - Sinh Viên Làm Thời Vụ

Bến Tre - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Công Nhân, Lao Động Phổ Thông (Nam)

Cong ty TNHH Dau Tu va Du Lich Hoa Sen - An Giang - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kinh Doanh (Kv Miền Đông, Miền Tây)

Bến Tre - Trà Vinh - 4.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Phân Bón

Bến Tre

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Làm Việc Tại Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Bến Tre

Phó Phòng Kinh Doanh

Bến Tre

Phó Giám Đốc - Phụ Trách Sản Xuất (New)

Bến Tre

Phó Giám Đốc - Phụ Trách Sản Xuất

Bến Tre

Phó Giám Đốc - Phụ Trách Sản Xuất

Bến Tre

PHÓ GIÁM ĐỐC

CONG TY TNHH SAN XUAT GIONG THUY SAN NAM DUONG - Bến Tre

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH TMDV Vien Thong Nguyen Phong - Bến Tre - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Khu Vực

Bến Tre

Thủ Kho

Tieng Viet - Bến Tre

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Bến Tre - Cà Mau - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bến Tre

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - An Giang - Bến Tre - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bến Tre

Nữ Làm Thời Vụ Làm Việc Tại Bến Tre

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>