18  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bến Tre

  

Nhân viên lao động phổ thông 04

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Phân Bón

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ NỮ

CONG TY TNHH DV& BV BAO THIEN LONG - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho 27

Cong ty TNHH Hiep Thanh - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bến Tre

Trưởng Bộ Phận S.H.E

Bến Tre

Nhân viên chơi game

Bến Tre - 4.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng

Bến Tre

Giám sát bán hàng khu vực 13

Cong ty TNHH Eross Viet Nam - Bến Tre - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiền Lương Và Chế Độ

Bến Tre

Nhân Viên Tiền Lương Và Chế Độ

Bến Tre

焊工 / Thợ Hàn / 车工 / Thợ Tiện

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Công Trình

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh sinh phẩm chuẩn đoán

Tap doan Y te AMV - Cần Thơ - Bến Tre