69  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Bắc Ninh - Bắc Giang - 4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông Tại Coopmart

Bắc Giang

Phó/trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu

Bắc Giang

Tổ Trưởng Tổ Phó Chuyền May

Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất Điện Tử

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Tổ Trưởng, Tổ Phó Sản Xuất

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Phó Phòng QA ( Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Trưởng/ Phó Phòng QA 01

Bắc Giang

Phó Phòng Pe

Bắc Giang

Trưởng / Phó Phòng Thiết Bị

Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

Kỹ thuật viên đồng (Ô tô tải) làm việc tại Bắc Giang

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>