38  

việc làm tuyen lai xe tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển nhân viên lái xe giao hàng - chấp nhận bằng mới

Ninh Bình - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc chi nhánh ninh bình

Ninh Bình - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên lái xe phụ xe làm việc chi nhánh ninh bình

Ninh Bình - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe và nhân viên phụ xe tại Ninh Bình

Ninh Bình

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe

Ninh Bình - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe

Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình

Lái Xe Bằng Fc

Ninh Bình

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình

Công nhân lái xe cẩu

Nha may lap rap o to Thanh Cong - Ninh Bình

Lái Xe

Ninh Bình

Lái Xe

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe

Ninh Bình

Công Ty Vận Tải Tuyển 3 LX Và Phụ Xe Tại Ninh Bình

Ninh Bình - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Ninh Bình - Lương Cao

Ninh Bình - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông báo tuyển gấp nhân viên bán xăng làm việc chi nhánh ninh bình

Ninh Bình

Trình Dược Viên OTC Ninh Bình - Sơn La

Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>