12  

việc làm tuyen ky su xay dung tại Ninh Thuận

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Ninh Thuận

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Ninh Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Khu Trò Chơi Và Resort (3 Sao)

Ninh Thuận

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH Hoang Long - Phan Rang-Tháp Chàm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Ninh Thuận - Bình Thuận

Giám Đốc Điều Hành Khu Trò Chơi Và Resort 3 Sao

Ninh Thuận

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nội - Ninh Thuận

GIÁM SÁT KINH DOANH 26

Cong ty Cỏ Phàn NPOIL - Ninh Thuận

GIÁM SÁT KINH DOANH 19

Cong Ty Co Phan NPOIL - Ninh Thuận

GIÁM SÁT KINH DOANH

Ninh Thuận - Phú Yên - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý tổng giám đốc 01

Cong ty TNHH Grobest Industrial (VN) - Ninh Thuận

Nhân viên Hành Chính

Cong ty Co Phan Toan Cau ICC - Ninh Thuận

Nhân viên đo đạc bản đồ địa chính

Cong ty CP Dau tu va Cong nghe An Phu - Ninh Thuận