126  

việc làm tuyen ky su xay dung tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chủ trì - kỹ sư kết cấu xây dựng

Cong ty Co phan tu van va xay dung Xuan - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chủ Trì - Kỹ Sư Kết Cấu Xây Dựng

Nam Định

Kỹ Sư Xây Dựng

Nam Định - Hải Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chủ Trì - Kỹ Sư Kết Cấu Xây Dựng

Nam Định

Xây dựng - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Qc Manager

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Nam Định - Cao Bằng - 600-900 $ một tháng

Kỹ sư làm hồ sơ thầu, thanh quyết toán

Cong ty co phan tu van va xay dung Xuan - Nam Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chủ trì/Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật

Cong ty co phan tu van va xay dung Xuan - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc đạc 08

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Nam Định

Kỹ sư trắc đạc

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Nam Định

Kỹ sư thiết kế giao thông

Cong ty Co phan tu van va xay dung Xuan - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư dự toán

Cong ty Co phan tu van va xay dung Xuan - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện

Cong ty CP Xay dung VNC - Nam Định

Kỹ sư giám sát công trình

Cong ty Co phan tu van va xay dung Xuan - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Chủ trì/Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật

Cong ty Co phan tu van va xay dung Xuan - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư làm hồ sơ thầu, thanh quyết toán

Cong ty Co phan tu van va xay dung Xuan - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giao thông

Cong ty co phan tu van va dau tu xay - Nam Định

Kỹ sư công nghệ môi trường 29

Cong Ty Co Phan Che Bien Thuc Pham Nong San - Nam Định

Kỹ sư công nghệ hóa học 28

Cong ty TNHH Mai Van Dang - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Trình Thủy Làm Việc Tại Nam Định

Nam Định

trang:     1 | 2 | 3    >>