198  

việc làm tuyen ky su xay dung tại Cần Thơ

  

Xây dựng - Tuyển Kỹ Sư Thủy Lợi.( Làm Việc Tại Miền Tây)

Cong ty Co phan Dau tu Va Thuong mai 407 - Cần Thơ

KỸ SƯ XÂY DỰNG

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Kỹ sư chuyên nghành xây dựng cầu đường

CONG TY TNHH XAY DUNG HOA LOI - Cần Thơ

Kỹ sư Xây dựng

DNTN Thanh Tuyen - Cần Thơ

KỸ SƯ XÂY DỰNG

CONG TY CO PHAN THAM DINH GIA THE KY (CENVALUE) - Cần Thơ

Kỹ sư Xây dựng

DNTN Thanh Tuyen - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Xây dựng

DNTN Thanh Tuyen - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư xây dựng

CONG TY TNHH HOANG THANG - Cần Thơ

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Cong ty TNHH BOT Can Tho - Phung Hiep - Cần Thơ

KỸ SƯ - CỬ NHÂN KINH TẾ XÂY DỰNG

CONG TY BẢO VẸ DONG DO - Cần Thơ

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CO PHAN VLXD VA NHA THONG MINH PHU - Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng

Cong Ty TNHH Tan Nam Chau - Cần Thơ

Kỹ sư xây dựng (Chỉ huy trưởng)

Cong Ty TNHH Tan Nam Chau. - Cần Thơ

Kỹ sư xây dựng làm việc tại văn phòng

Cong Ty TNHH Tan Nam Chau. - Cần Thơ

Kỹ sư/Cử nhân Kinh tế xây dựng

Cần Thơ - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG GẤP KỸ SƯ

CONG TY TNHH HOANG THANG - Cần Thơ

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Làm Việc Tại Miền Tây

CTY CP XD & KY THUAT HUNG VUONG (Pro E&C) - Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Xây Dựng 監理

Cần Thơ

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG

CONG TY TNHH MTV BAO LONG SV - Cần Thơ

Tuyển Kỹ Sư Thủy Lợi.( Làm Việc Tại Miền Tây)

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>