198  

việc làm tuyen ky su xay dung tại Cần Thơ

  

KỸ SƯ XÂY DỰNG

CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG - Cần Thơ

Kỹ sư chuyên nghành xây dựng cầu đường

CONG TY TNHH XAY DUNG HOA LOI - Cần Thơ

Kỹ sư Xây dựng

DNTN Thanh Tuyen - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Xây dựng

DNTN Thanh Tuyen - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư xây dựng

CONG TY TNHH HOANG THANG - Cần Thơ

KỸ SƯ - CỬ NHÂN KINH TẾ XÂY DỰNG

CONG TY BẢO VẸ DONG DO - Cần Thơ

Kỹ sư xây dựng

Cong Ty TNHH Tan Nam Chau - Cần Thơ

Kỹ sư xây dựng làm việc tại văn phòng

Cong Ty TNHH Tan Nam Chau. - Cần Thơ

Kỹ sư xây dựng (Chỉ huy trưởng)

Cong Ty TNHH Tan Nam Chau. - Cần Thơ

Kỹ sư xây dựng

Cần Thơ

kỹ sư xây dựng

Cần Thơ

KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

Cần Thơ - 7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư/Cử nhân Kinh tế xây dựng

Cần Thơ - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng

CONG TY TNHH C&Y - Cần Thơ

TUYỂN DỤNG GẤP KỸ SƯ

CONG TY TNHH HOANG THANG - Cần Thơ

Trưởng Phòng Nhân Sự 人事科長/ Chuyên Viên Tuyển Dụng招聘專員

Cần Thơ

Giám Sát Xây Dựng 監理( Biết Giao Tiếp Tiếng Trung)

Cần Thơ

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG

CONG TY TNHH MTV BAO LONG SV - Cần Thơ

Tuyển Kỹ Sư Thủy Lợi.( Làm Việc Tại Miền Tây)

Cần Thơ

Kỹ sư thiết kế kết cấu - dự toán

CONG TY TNHH TU VAN DAU TU VA XAY DUNG - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>