264  

việc làm tuyen ky su xay dung tại Cần Thơ

  

Kỹ sư kinh tế xây dựng - Ban QLDA 25

Cong ty CP TVTK va DT XD Dai Nam Son - Cần Thơ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư kinh tế xây dựng - Ban QLDA 17

Cong ty CP TVTK va DT XD Dai Nam Son - Cần Thơ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng - Ban QLDA 14

Cong ty CP TVTK va DT XD Dai Nam Son - Cần Thơ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Kỹ Sư Giao Thông + Ks Dân Dụng ( Lv Tại Miền Tây)

Cần Thơ

Giám Sát Xây Dựng Tiếng Trung

Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư chế tạo máy 26

Cong ty TNHH tu van va dau tu cong nghe - Cần Thơ

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Trưởng Trung Tâm Thương Mại

Tap Doan Vingroup - Cần Thơ

Kỹ Sư Trưởng Trung Tâm Thương Mại

Cần Thơ

Kỹ sư IT

Cần Thơ

Kỹ sư IT

Cần Thơ

Kỹ sư IT

Cần Thơ

Kỹ sư điện nước - Ban QLDA 14

Cong ty CP TVTK va DT XD Dai Nam Son - Cần Thơ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự - Cần Thơ 26

Cong ty Co Phan Thuong Mai va Dau Tu Cong - Cần Thơ

Quản Trị Viên Tập Sự 2015 (Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng)

Cần Thơ - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

NV Hành Chính - Nhân Sự

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

NV Hành Chính - Nhân Sự

Cong ty CP Thuong mai va Dau tu Cong nghe - Cần Thơ

Luật sư và Luật sư tập sự

Cần Thơ

Nhân viên tổ chức sự kiện

Cần Thơ

Nhân viên tổ chức sự kiện

Cần Thơ

Nhân viên tổ chức sự kiện

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>