31  

việc làm tuyen ky su xay dung tại Bến Tre

  

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Qui Trình Sản xuất

Bến Tre

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Bến Tre

Kỹ Sư Cơ Khí

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Bến Tre

Kỹ Sư Cơ Khí

Bến Tre

Kỹ Sư Qui Trình Sản xuất

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

Kỹ Sư Qui Trình Sản xuất

Bến Tre

Kỹ Sư Qui Trình Sản Xuất

Bến Tre

Kỹ Sư Qui Trình Sản xuất

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Bến Tre

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Cong ty Co Phan Du Lich Hoang Lam - Bến Tre

Cộng tác viên

Cong ty CP Tu van Dau tu Phat trien du - Bến Tre

Nhân Viên QC Online

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Phó Tổng Giám Đốc

Bến Tre - 6.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC Online

Bến Tre

Tổ Trưởng VHM UHT

Bến Tre

Trưởng Bộ Phận IT

Bến Tre

Chinese Translator - Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2    >>