38  

việc làm tuyen ky su xay dung tại Bến Tre

  

Trưởng phòng nhân sự

Bến Tre

Tuyển Trưởng Phòng Cơ Khí-Chế Tạo Máy

Bến Tre

Cần Tuyển Nhân Viên Làm Thêm Nhập Liệu Máy Tính Tại Nhà (Gấp)

Bến Tre

Cần Tuyển Nhân Viên Làm Thêm Đánh Máy Tại Nhà (Gấp)

Bến Tre

Cần Tuyển Nhân Viên Làm Thêm Nhập Liệu Tại Nhà (Gấp)

Bến Tre - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Nhân Viên Làm Thêm Đánh Máy Tại Nhà (Gấp)

Bến Tre - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

FPT Shop Tuyển Quản Lý Cửa Hàng

Bến Tre

Chuyên Viên Chất Lượng

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

HR - Admin Staff

Bến Tre

Trình Dược Viên Otc

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Trưởng Bộ Phận IT

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bến Tre

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bến Tre

Trưởng Bộ Phận IT

Bến Tre

trang:     1 | 2    >>