41  

việc làm tuyen ky su xay dung tại Bến Tre

  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Kỹ Sư Cơ Khí

Bến Tre

Kỹ Sư Trắc Địa / Surveyor

Bến Tre

Kỹ Sư Qui Trình Sản Xuất

Bến Tre

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính-Nhân Sự

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Quản Lý Nhân Sự

Bến Tre

Trưởng phòng Tổ chức hành chánh

Bến Tre - Tiền Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh

Bến Tre

Trưởng Phòng Bảo Trì

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

Trưởng Phòng Bảo Trì

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

Trưởng Phòng Bảo Trì

Bến Tre

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

Bến Tre

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

Bến Tre

Nhân Viên HCNS - Kiêm Nhiệm Thủ Quỹ

Bến Tre

Nhân Viên HCNS - Kiêm Nhiệm Thủ Quỹ

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

Nhân Viên HCNS - Kiêm Nhiệm Thủ Quỹ

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

Bến Tre

trang:     1 | 2 | 3    >>