20  

việc làm tuyen ky su xay dung tại Bến Tre

  

Kỹ Sư Xây Dựng

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng (Biết Tiếng Hoa) 招聘專員

Bến Tre - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Bến Tre

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Bến Tre

Quản lý nhân sự 01

CONG TY TNHH HIMARU BEN TRE - Bến Tre

Quản lý nhân sự

CONG TY TNHH HIMARU BEN TRE - Bến Tre

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Cong ty Co Phan Du Lich Hoang Lam - Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh

Bến Tre - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Văn Phòng Phẩm Tại Các Tỉnh

Bến Tre

QA/QC Manager

Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đầu Bếp

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các tỉnh Nam Bộ 17

Cong ty TNHH duoc pham Salko - Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh

Bến Tre - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bảo Trì

Bến Tre

Chinese Translator - Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bến Tre

Trưởng Phòng Cơ Khí-Chế Tạo Máy

Bến Tre - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển (r&d)

Bến Tre

Trưởng Bộ Phận IT

Bến Tre

Quản Đốc Sản Xuất

Bến Tre