26  

việc làm tuyen kien truc su tại Lào Cai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Human Resources Manager/ Trưởng Phòng Nhân Sự

Lào Cai

Fpt Shop Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Làm Việc Tại Lào Cai

Lào Cai

FPT Shop Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Làm Việc Tại Lào Cai

Lào Cai

Nhân Viên Thu Hồi Nợ - Yên Bái, Lào Cai

Lào Cai - Yên Bái - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư (Lào Cai)

Lào Cai

Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư (Lào Cai)

Tap Doan Dong Nam A - Lào Cai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư (Lào Cai)

CONG TY TNHH DONG NAM A LAO CAI - Lào Cai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư (Lào Cai)

CONG TY TNHH DONG NAM A LAO CAI - Lào Cai

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư (Lào Cai)

CONG TY TNHH DONG NAM A LAO CAI - Lào Cai

Front Office Manager/Quản Lý Sảnh

Lào Cai

Chief Engineer/ Trưởng Bộ Phận Kỹ Tthuật

Lào Cai

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Vật Tư (Lào Cai)

CONG TY TNHH DONG NAM A LAO CAI - Lào Cai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vật Tư (Lào Cai)

CONG TY TNHH DONG NAM A LAO CAI - Lào Cai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Vật Tư (Lào Cai)

CONG TY TNHH DONG NAM A LAO CAI - Lào Cai

Nhân viên vật tư 24

Cong ty TNHH Dong Nam A - Lào Cai

Nhân Viên Vật Tư

Lào Cai

Nhân viên vật tư

Cong ty TNHH Dong Nam A - Lào Cai

Nhân Viên Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Sơn La

Lào Cai - 15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các tình miền bắc

Cong ty TNHH Thuong mai PM Viet Nam - Lào Cai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tuyê'n tỉnh

Cong ty TNHH Thuong mai PM Viet Nam - Lào Cai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>