17  

việc làm tuyen kien truc su tại Lào Cai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Cong Ty TNHH Dich Vu Cap Treo Fansipan Sapa (SUN - Lào Cai

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty TNHH Dich Vu Cap Treo Fansipan Sapa (SUN - Lào Cai

Kỹ Sư Cơ Điện

Cong Ty TNHH Dich Vu Cap Treo Fansipan Sapa (SUN - Lào Cai

Giám Đốc Kinh Doanh(Lào Cai)

Lào Cai

Bếp chính nhà hàng 09

Nha Hang Chicken BBQ Lao Cai - Lào Cai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng khu vực Lào Cai 09

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Lào Cai

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Lào Cai

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh (Công Trường)

Cong Ty TNHH Dich Vu Cap Treo Fansipan Sapa (SUN - Lào Cai

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Cong Ty TNHH Dich Vu Cap Treo Fansipan Sapa (SUN - Lào Cai

Hướng dẫn viên

BC Group - Lào Cai

Nhân viên kế toán

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Lào Cai

Nhân viên kế toán tại TP Lào Cao

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Lào Cai

Nhân viên giao hàng Khu Vực Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Giang - Lào Cai

Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Lào Cai

Lào Cai

Nhân viên kế toán tại TP Lào Cai

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Lào Cai

Nhân viên phòng kế hoạch

Cong ty CP DAP2-Vinachem - Lào Cai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng tổ chức hành chính

Cong ty CP DAP2-Vinachem - Lào Cai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng