100  

việc làm tuyen ke toan thuc tap tại Cần Thơ

  

VINGROUP Tuyển dụng Nhân viên Kế toán kiêm Hành chính - Cần Thơ

Vingroup Joint Stock Company - Cần Thơ

Tổ Trưởng Quầy Ẩm Thực Yummy Land - Khu VCGT Vinpearl Land

Cần Thơ - Đồng Nai

Tổ Trưởng Quầy Ẩm Thực Yummy Land - Khu VCGT Vinpearl Land

Cần Thơ

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý, Kho, Phụ Bếp Công Nghiệp Tại Cần Thơ

CONG TY TNHH P.DUSSMANN VIET NAM - Cần Thơ

Kế toán tổng hợp

Tap doan tan A Dai Thanh - tru so phia - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

General Accountant (kế Toán Tổng Hợp): 01 Position (01 Vị Trí)

Cần Thơ

Kiến trúc/Nội thất - Safety Engineer (manager) - Kỹ Sư An Toàn (quản Lý)

Lien Danh GS - Hanshin - Cần Thơ

Kiến trúc/Nội thất - Safety Engineer (manager) - Kỹ Sư (quản Lý) An Toàn

Lien Danh GS - Hanshin - Cần Thơ

Kế Toán Công Trường

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Safety Engineer (manager) - Kỹ Sư An Toàn (quản Lý)

Cần Thơ

Nhân Viên Kế Toán kiêm Hành Chính - Công ty TNHH Vinpearlland

Cần Thơ

Kế Toán Tổng Hợp (làm Việc Tại Cần Thơ)

Cần Thơ

Kế toán trưởng

Cong ty Co Phan Thuong Mai va Dau Tu Cong - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán bán hàng (và NVBH)

Cong ty TNHH san xuat - thuong mai Ben Nghe - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng Biết tiếng Hoa (Lương Cao)

Cong ty TNHH Giay Lee va Man Viet Nam - Cần Thơ

Nhân viên kế toán Biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Giay Lee va Man Viet Nam - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Cần Thơ

Nhân Viên Kế Toán tại Cần Thơ

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán - Thu ngân - Thủ quỹ

Cong Ty CP Benh Vien Mat Sai Gon - Can - Cần Thơ

VINGROUP Tuyển dụng Phó Giám đốc Trung tâm điện máy (Cần Thơ)

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>