69272  

việc làm tuyen giao vien cong nghe

  

Tuyển Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Khu Vực Thái Nguyên

Cong ty Co phan Truyen thong Kim Cuong Chi nhanh - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Khu Vực Thái Nguyên

Thái Nguyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên chuyển giao công nghệ phần mềm ICT

Đông Bắc Bộ - 11.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên chuyển giao công nghệ Miền Bắc

Đồng Bằng Sông Hồng

Tuyển nhân viên chuyển giao công nghệ Miền Bắc

Đồng Bằng Sông Hồng

Tuyển nhân viên chuyển giao công nghệ Miền Bắc

Đồng Bằng Sông Hồng

Tuyển nhân viên chuyển giao công nghệ Miền Bắc

Đồng Bằng Sông Hồng

TUYỂN CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Hà Nội - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên chuyển giao công nghệ Miền Bắc

Hà Nội

TUYỂN CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Ict

Đông Bắc Bộ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Thông Tin Tại Khánh Hòa

Khánh Hòa - 4.700.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ

Đông Bắc Bộ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên chuyển giao công nghệ Miền bắc

Đồng Bằng Sông Hồng

Tuyển Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ

Việt Nam - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh tuyển giáo viên dạy nghề

Hà Tĩnh

Tuyển Giáo Viên Công Nghệ Thông Tin

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Phó Trưởng Khoa Công Nghệ Thông Tin

Truong Dai hoc Cong nghe Thanh pho Ho Chi Minh - Điện Biên Phủ

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Đồng Bằng Sông Hồng - 11.000.000-12.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Đông Nam Bộ - 11.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>