Việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Tây Bắc Bộ

Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Hòa Bình

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 10 trong 10 việc làm  

Homecredit Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang, Lai Châu

Hà Giang - Lai Châu

Trưởng Khu Vực Miền Bắc ( Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La )

Hà Giang - Hòa Bình

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH; NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH

Hòa Bình

Giám Sát Bán Hàng Điện Dân Dụng/ Gia Dụng (Đông Bắc/Tây Bắc)

Đông Bắc Bộ - Tây Bắc Bộ - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Điện Dân Dụng KV Đông Bắc/ Tây Bắc

Tieng Viet - Tây Bắc Bộ - Đông Bắc Bộ - 7.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Điện Dân Dụng KV Đông Bắc/ Tây Bắc

Tây Bắc Bộ - Đông Bắc Bộ - 7.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (aasm) - Tây Bắc & Nam Bắc

Tây Bắc Bộ

Phiên dịch tiếng Trung (lương 8 - 15 triệu)

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thái Nguyên/Hòa Bình/Xuân Mai] Quản lý chi nhánh

Thái Nguyên - Hòa Bình