17  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Giáo viên tiếng Anh mầm non

Hà Nội - Hòa Bình

Trình dược viên OTC Tỉnh Tây Bắc 25

Cong ty TNHH Thuong mai VIFACO - Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Xe Cơ Giới Công Trình

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Nhân Viên Cơ Khí Lắp Ráp Trạm Trộn Bêtông Nhựa Nóng

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Nhân Viên Sale

Cong Ty TNHH Thuong Mai va Dich Vu Tong Hop - Hà Nội - Điện Biên

Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiệp

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Trạm Trộn Bê Tông

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Giáo Viên Dạy Kỹ Năng Sống

Điện Biên Phủ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành Công Trình Giao Thông

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

QA Executive/Quản Lý Bộ Phận QA

Hà Nội - Hòa Bình

NV Kỹ Thuật Thí Nghiệm Vật Liệu Công Trình Giao Thông

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Cán Bộ Giải Phóng Mặt Bằng

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Kiến Trúc Sư

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Kỹ Sư Xây Dựng

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Kỹ Sư Cầu Đường

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Giám Đốc Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Cong Ty CP DT XD 194 - Điện Biên

Giám Đốc Chi Nhánh Các Tỉnh Khu Vực Tây Bắc

Điện Biên