13  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Hòa Bình

Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Homecredit Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang, Lai Châu

Hà Giang - Lai Châu

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (Tuyển gấp )

Điện Biên

Nhân Viên Phòng Đào Tạo - Quản Lý Chất Lượng (Tại Hòa Bình)

Hòa Bình

Giáo Viên Tiếng Anh

Hòa Bình - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Anh

Hòa Bình - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Đào Tạo - Quản Lý Chất Lượng (tại Hòa Bình)

Hòa Bình

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm PG Demo - Phòng Marketing

Điện Biên - Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm PG Demo - Phòng Marketing

Điện Biên

Phiên dịch tiếng Trung (lương từ 8 - 15 triệu)

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (AASM) - Tây Bắc & Nam Bắc

Tây Bắc Bộ

Luật/Pháp lý - Cán Bộ Giải Phóng Mặt Bằng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Quan hệ đối ngoại - Cán Bộ Giải Phóng Mặt Bằng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên