Việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Tây Bắc Bộ

Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Hòa Bình

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 17 trong 17 việc làm  

Giảng viên ngành Marketing

Điện Biên Phủ - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giảng viên ngành Quản trị kinh

Điện Biên Phủ - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Khu Vực Miền Bắc ( Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La )

Hà Giang - Hòa Bình

tư vấn du học

cong ty TNHH Gau Truc - Điện Biên Phủ - 4.000.000₫ một tháng

HÒA BÌNH] - NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ANH NGỮ OCEAN EDU

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Hòa Bình

HÒA BÌNH] - NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ANH NGỮ OCEAN EDU

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Hòa Bình

HÒA BÌNH] - NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ANH NGỮ OCEAN EDU

Hòa Bình

Nhân Viên Phát Triển Kỹ Thuật

Điện Biên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Hòa Bình ] Nhân Viên Đào Tạo

Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

HÒA BÌNH ] TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ANH NGỮ OCEAN EDU

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Hòa Bình ] - Quản Lý Trung Tâm

Hòa Bình - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (aasm) - Tây Bắc & Nam Bắc

Tây Bắc Bộ

Hòa Bình ] Trưởng Phòng Đào Tạo

Hòa Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

HÒA BÌNH ] TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRUNG TÂM ANH NGỮ OCEAN EDU

Hòa Bình

Hòa Bình ] Quản Lý Trung Tâm Anh

Hòa Bình - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - [ Hòa Bình ] - Quản Lý Trung Tâm Anh Ngữ Ocean Edu

He Thong Anh Ngu Quoc te OCEAN - Hòa Bình

Giám Sát Bán Hàng Điện Dân Dụng/ Gia Dụng (Đông Bắc/Tây Bắc)

Đông Bắc Bộ - Tây Bắc Bộ - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng