19  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Tây Bắc Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Tây Bắc Bộ

Hòa Bình

Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (Tuyển gấp )

Điện Biên

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng Khu Vực Hòa Bình

Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Anh

Hòa Bình - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Anh

Hòa Bình - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng tại TP Hòa Bình

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Sales Assistant- Khu Vực Tây Bắc

Tây Bắc Bộ

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Điện Biên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (AASM) - Tây Bắc, Đông Bắc & Nam Bắc

Đông Bắc Bộ - Tây Bắc Bộ

Trợ lý kinh doanh

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đạo diễn - Biên kịch

Tat ca Muc luong - Điện Biên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Hiệu Phó

Hòa Bình

Hiệu Phó

Hòa Bình

Quan hệ đối ngoại - Cán Bộ Giải Phóng Mặt Bằng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Luật/Pháp lý - Cán Bộ Giải Phóng Mặt Bằng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Cán Bộ Giải Phóng Mặt Bằng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung Lương từ 8 - 15 tr/1 tháng

Tat ca Muc luong - Hòa Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thực tập biên tập nội dung phụ đề video lập trình PHP

Hòa Bình