6  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Hà Nam

  

Phó Giám Đốc Nhà Máy (bắc Giang, Hà Nam)

Hà Nam - Bắc Giang

Cán bộ phòng đào tạo

Hà Nội - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Kỹ Thuật ( 1 Phụ Trách Hiện Trường và 1 Phụ Trách Hồ Sơ)

Nam Định - Hà Nam

Giám Đốc Vùng

Hà Nam

Thợ làm lốp ô tô 26

Cong ty TNHH Tuan Thanh - Hà Nam

Ctv Tư Vấn Trả Góp Hà Nam, Nam Định

Nam Định - Hà Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng