26  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Hà Nam

  

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng (qc) (hà Nam, Hà Nội, Bắc Giang)

Hà Nội - Hà Nam

Giáo Viên Trợ Giảng ( Làm Việc Part- Time )

Hà Nam - 2.500.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy Bắc Giang Hoặc Hà Nam

Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (bắc Giang, Hà Nam)

Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Hà Nam - Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng (qa - QC) Hà Nam, Bắc Giang

Hà Nam - Bắc Giang

Phiên dịch viên tiếng Hàn

Tat ca Muc luong - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân (làm việc tại Hà Nam)

Tat ca Muc luong - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Việc làm H815] Nhân viên hành chính nhân sự N2

Hà Nam - 800-1.100 $ một tháng

Giáo Viên Dạy Kỹ Năng Sống

Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư XD cầu đường bộ

Tat ca Muc luong - Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Tat ca Muc luong - Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ máy, gầm xe ô tô (làm tại Hà Nam)

Tat ca Muc luong - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Cong Ty Co Phan Ba An - Hà Nam

Kỹ Sư Điện

Cong Ty Co Phan Ba An - Hà Nam

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Ba An - Hà Nam

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Ba An - Hà Nam

Việc làm H491] Trưởng phòng hành chính tổng vụ tiếng Nhật

Hà Nam - 800-1.100 $ một tháng

Việc làm H293] Phiên dịch tiếng Nhật

Hà Nam - 400-700 $ một tháng

Việc làm H319] Trợ lý kinh doanh

Hà Nam - 600-800 $ một tháng

trang:     1 | 2    >>