8  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Hà Nam

  

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (bắc Giang, Hà Nam)

Hà Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nam - Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh và hỗ trợ sự kiện

Cong ty TNHH Euromade Viet Nam - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em

Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất

Hà Nam

Xây dựng - 02 Cán Bộ Kỹ Thuật ( Kỹ Sư Hạ Tầng Đô Thị)

Cong Ty CP Tap Doan C.E.O - Hà Nam

Kiến trúc/Nội thất - 02 Cán Bộ Kỹ Thuật ( Kỹ Sư Hạ Tầng Đô Thị)

Cong Ty CP Tap Doan C.E.O - Hà Nam