12  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Hà Nam

  

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Tuyển Gấp)

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh (Tuyển Gấp )

Cong ty Co phan Nong nghiep HP - Hà Nam

Nhân viên kinh doanh (Nam)

Hà Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (Nam)

Hà Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC

Hà Nam

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bộ Phận Kế Toán

Hà Nam

Thợ máy Gầm 26

Cong ty TNHH Tuan Thanh - Hà Nam

Thợ làm lốp ô tô 08

Cong ty TNHH Tuan Thanh - Hà Nam

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hà Nam