7  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Hà Nam

  

Quản Lý Chất Lượng (qa - QC) Hà Nam, Bắc Giang

Hà Nam - Bắc Giang

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Hà Nam - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Cong Ty Co Phan Ba An - Hà Nam

Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Cong Ty Co Phan Ba An - Hà Nam

Biên phiên dịch tiếng Hàn Quốc

Tat ca Muc luong - Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

H1080 ] Sale staff N2

Hà Nam - 700-1.000 $ một tháng