20  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Hà Nam

  

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

Hà Nam

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng (qc) (hà Nam, Hà Nội, Bắc Giang)

Hà Nội - Hà Nam

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Cntt

Hà Nam

Chuyên Viên Tư Vấn Dự Án Công Nghệ Thông Tin

Hà Nội - Hà Nam

Nhân Viên Văn Phòng, Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nam - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán

CS Vietnam - Hà Nam

Nhân viên xuất nhập khẩu

CS Vietnam - Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

CS Vietnam - Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Đào Tạo

Hà Nam

Trình Dược Viên

Hà Nam - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực (ký Hiệu: NVkdkv)

Hà Nam

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Tue Linh - Hà Nam

Trình Dược Viên OTC

Hà Nam

Nhân viên nhân sự 01

CS Vietnam - Hà Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh tại chi nhánh

Tap doan Tan A Dai Thanh - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Kinh Doanh Khu Vực Ngoại Tỉnh

Hà Nam

Trưởng Kinh Doanh Khu Vực Ngoại Tỉnh

Hà Nam

Tuyển Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Hưng Yên, Hà Nam

Hà Nam - Hưng Yên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Hà Nam