Việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Hà Nam

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 20 việc làm  

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng (qc) (hà Nam, Hà Nội, Bắc Giang)

Hà Nội - Hà Nam

Quản Lý Chất Lượng (qa - QC) Hà Nam, Bắc Giang

Hà Nam - Bắc Giang

Phủ Lý] Nhân Viên Phòng Đào Tạo

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Phủ Lý

Phủ Lý] Nhân Viên Phòng Đào Tạo

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Phủ Lý

Kiểm Soát Viên Giao Dịch

Hà Nam

Giao Dịch Viên

Hà Nam

Phủ Lý] Nhân Viên Phòng Đào Tạo

Phủ Lý

Phủ Lý] Nhân Viên Phòng Đào Tạo

Phủ Lý

Nhân Viên Phòng Đào Tạo

Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Làm việc tại Nhà Máy Đồng Văn - Hà Nam)

Cong Ty Co Phan Ba An - Hà Nam

Chuyên Viên Nhập Liệu Dữ Liệu Dân Cư - Phủ Lý (hà Nam)

Phủ Lý - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Quản Lý Dữ Liệu Thông Tin Dân Cư - Phủ Lý (hà Nam)

Phủ Lý - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhập Liệu Làm Tại Phủ Lý (hà Nam)

Phủ Lý - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phủ lý] Trưởng Bộ Phận Đào Tạo

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Phủ Lý

Phủ lý] Trưởng Bộ Phận Đào Tạo

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Phủ Lý

Phủ lý] Trưởng Bộ Phận Đào Tạo

Phủ Lý

Giám Đốc Nhà Máy (Làm việc tại KCN Đồng Văn - Hà Nam)

Cong Ty Co Phan Ba An - Hà Nam

Công Nhân Sản Xuất ( Nam, Nữ, Thường Trú hoặc Tạm Trú Tại Hà Nam)

Hà Nam

Công Nhân Sản Xuất ( Nam, Nữ, Thường Trú hoặc Tạm Trú Tại Hà Nam)

TNHH Gentherm Viet Nam - Hà Nam

Vận Hành Máy Sản Xuất

Hà Nam