5  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Hà Nam

  

Nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô 11

Cong ty Co phan O to Truong Hai (THACO) - - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán bộ phòng đào tạo

Hà Nội - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành

Hà Nội - Hà Nam

Quản Lý Văn Phòng

Hà Nam

Kiến trúc/Nội thất - 02 Cán Bộ Kỹ Thuật ( Kỹ Sư Hạ Tầng Đô Thị)

Cong Ty CP Tap Doan C.E.O - Hà Nam