78  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Bắc Ninh

  

Giảng viên đại học ngành kinh tế- du lịch - công nghệ thông tin

Truong DH Kinh Bac - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giảng viên đại học các chuyên ngành

Truong DH Kinh Bac - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giảng viên đại học các chuyên ngành

Truong DH Kinh Bac - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giảng viên đại học ngành kinh tế - công nghệ - mỹ thuật

Truong DH Kinh Bac - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giảng viên đại học ngành kinh tế - du lịch - công nghệ - tiếng anh - mỹ thuật

Truong DH Kinh Bac - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giảng viên đại học các chuyên ngành

Truong DH Kinh Bac - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giảng Viên Dạy Ngoại Ngữ Tại Trung Tâm Tdc Thuộc Đại Học Kinh Bắc

Bắc Ninh

Giảng Viên Ngoại Ngữ

Bắc Ninh

Giảng Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

Chuyên viên quản lý kiêm giảng viên tiếng Anh 08

Hà Nội - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giảng viên tiếng Anh

Truong DH Kinh Bac - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên quản lý kiêm giảng viên tiếng Anh

Truong DH Kinh Bac - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giảng Viên Tiếng Anh

Bắc Ninh

Giảng Viên Dạy Kế Toán Thực Tế

Cong ty Co phan Nghien cuu va Ho tro Doanh - Bắc Ninh - Hải Phòng

Giám Sát Bán Hàng (Bắc Ninh-Bắc Giang)

Bắc Ninh - Bắc Giang

Tuyển Trình Dược Viên Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển nhiều vị trí nhân viên tiếng Nhật

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Aic Tuyển Dụng Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Và Quản Lý Đối Tác

Hà Nội - Bắc Ninh

Vận tải tuyển gấp nv lái xe và phụ xe làm việc tại bắc ninh

Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe taxi group- hỗ trợ nhà ở

Tap doan TAXI GROUP - Hà Nội - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>