76  

việc làm tuyen giang vien dai hoc tại Bắc Ninh

  

Giáo viên giảng dạy tiếng Anh 11

Cong ty TNHH Dao tao Ngoai ngu va Tin hoc - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên trợ giảng tiếng anh 19

Cong ty CP giao duc Dai Duong - Chi nhanh - Bắc Ninh

Nhân Viên Giáo Vụ - Trợ Giảng

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Bắc Ninh

Giảng Viên Ngoại Ngữ: Anh, Trung, Nhật, Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Giáo Vụ - Trợ Giảng

Bắc Ninh

Giảng Viên Dạy Kế Toán Thực Tế

Cong ty Co phan Nghien cuu va Ho tro Doanh - Bắc Ninh - Hải Phòng

Giảng viên tiếng Trung

Trung tam Dao tao - Boi duong - Phat trien - Bắc Ninh

Giảng viên tiếng Anh

Trung tam Dao tao - Boi duong - Phat trien - Bắc Ninh

Giảng viên tiếng Nhật

Trung tam Dao tao - Boi duong - Phat trien - Bắc Ninh

Giảng Viên Ngoại Ngữ: Anh, Trung, Nhật, Hàn

Bắc Ninh

Giảng viên ngoại ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn)

Truong DH Kinh Bac - Bắc Ninh

Giảng viên Ngoại ngữ : Anh, Trung, Nhật, Hàn

Trung tam Dao tao - Boi duong - Phat trien - Bắc Ninh

Khai giảng lớp tiếng anh với giáo viên nước ngoài vào ngày 25

Bắc Ninh

Nhân viên tuyển sinh

Dai Hoc Cong nghe Dong A - Bắc Ninh

Recruitment Staff / Nhân Viên Nhân Sự Tuyển Dụng(Bắc Ninh)

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhiều vị trí nhân viên tiếng Nhật

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) tuyển 02 Tổ trưởng Bảo trì

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Cong ty TNHH DV Bao ve Bach Dang Giang - Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên phòng đào tạo 13

Cong ty co phan giao duc Dai Duong - VP - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng hoá nghiệm

Cong ty TNHH san xuat que han Dai Tay Duong - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>