35264  

việc làm tuyen giam sat cong trinh

  

Tuyển dụng Nhân viên Giám sát công trình nội thất

Cong ty CP Sieu Chung Ky - Hà Nội

Tuyển giám sát công trình

cong ty tnhh thiet ke xay dung phu gia khang - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Tuyển N V Thu Mua/ Giám Sát Lắp Đặt Công Trình

Cong ty TNHH Thuong mai Dich vu Ky Thuat Nong - Tp Hồ Chí Minh

Môi trường/Xử lý chất thải - Tuyển Giám Sát An Toàn Lao Động Công Trình

CONG TY CO PHAN CO KHI - XAY DUNG - - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH REAL ENGINEERING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH REAL ENGINEERING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH MTV MAU DO - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Tuyển Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH MTV Hon Ngoc Do - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Tuyển Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH MTV Hon Ngoc Do - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Tuyển Giám Sát Thi Công Công Trình

CONG TY TNHH KY THUAT THANH KHOI - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát công trình

Hà Nội - 2.000.000-3.500.000₫ một tháng

Tuyển giám sát công trình

Hà Nội - 2.000.000-3.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên các vị trí: Giám sát chất lượng công trình

Hà Nội

Tuyển gấp giám sát công trình

Bắc Giang - 2.000.000-3.500.000₫ một tháng

Tuyển Giám sát M&E trực tiếp tại công trình

Hà Nội

Tuyển Giám sát thi công công trình nội thất

Hà Nội

Cần tuyển gấp 07 thợ, 10 phụ, 02 giám sát công trình

Việt Nam - 150.000-250.000₫ một ngày

Cần Tuyển gấp 07 thợ, 10 phụ, 02 giám sát công trình

Việt Nam - 150.000-250.000₫ một ngày

Cần Tuyển gấp 07 thợ, 10 phụ ,02 giám sát công trình

Việt Nam - 150.000-250.000₫ một ngày

trang:     1 | 2 | 3    >>