44668  

việc làm tuyen giam sat cong trinh

  

Kho vận/Vật tư - Tuyển N V Thu Mua/ Giám Sát Lắp Đặt Công Trình

Cong ty TNHH Thuong mai Dich vu Ky Thuat Nong - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Sát An Toàn Lao Động Công Trình

Cong ty Co phan Co Khi Xay Dung Thuong Mai - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Sát An Toàn Lao Động Công Trình 05

Cong ty Co phan Co Khi Xay Dung Thuong Mai - Tp Hồ Chí Minh

Môi trường/Xử lý chất thải - Tuyển Giám Sát An Toàn Lao Động Công Trình

CONG TY CO PHAN CO KHI - XAY DUNG - - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH REAL ENGINEERING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Tuyển Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

CONG TY TNHH REAL ENGINEERING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Cộng đồng PGpro cần tuyển gấp 10 giám sát cho các chương trình

VAN PHONG CONG DONG PG PRO TAI SAI GON - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển giám sát công trình

Cong ty CP Tu van Thiet ke Kien truc va - Hà Nội

Tuyển gấp giám sát công trình

Chi nhanh Cong ty Co phan Dich vu Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển kỹ sư giám sát công trình

Cong ty CP Dau tu - Xay dung - Thuong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp Giám sát công trình nội thất

Cong ty co phan Dau tu va phan phoi DTJ - Hà Nội

Tuyền nhân viên giám sát công trình nội thất

Cong ty TNHH Pho Xi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển khảo sát giám sát công trình vệ sinh làm sạch

Cong ty co phan Dau tu va Phat trien Bong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển kỹ sư giám sát công trình

Cong ty CPXD nhan luc Posco Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyền Nhân Viên Giám Sát Công Trình Nội Thất

Cong ty TNHH Pho Xi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển trợ lý giám sát công trình lắp đặt

CONG TY TNHH NIKKEI PANEL SYSTEM VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giám sát công trình (tuyển gấp)

Cong ty Co phan Tre Viet Thu Do - Hải Dương

Tuyển kỹ thuật viên phụ trách công trình lắp đặt camera giám sát

Cong ty TNHH thuong mai phat trien LETO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát công trình

Cong ty TNHH dich vu lam sach cong nghiep HTC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát công trình, thi công nội ngoại thất

Cong ty co phan Khong Gian Dep - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>