11  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám sát kinh doanh tỉnh Trà Vinh 27

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Tây)

Vĩnh Long - Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh - Tuyển Nhân viên Kỹ thuật

Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh -Tuyển Nhân Viên Kỹ thuật

Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ thuật tại Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Thu Cước - FPT Telecom Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ thuật tại Trà Vinh

Trà Vinh

Thủ Kho

Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho Tại Trà Vinh

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI PHU THAI CAN THO - Trà Vinh