26  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám sát thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

Kỹ Sư Điều Phối Sản Xuất / Trực Ban Công Trình

Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh 20

FPT Telecom - Trà Vinh

Trợ Lý - Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh

2 Trưởng phòng KD bất động sản

Trà Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Quản Lý Chất Lượng

Trà Vinh

Nhân viên Quản Lý Chất Lượng 04

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên IT 04

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân viên Hành Chính - Nhân Sự

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kế Toán - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Trà Vinh

Trợ Lý - Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh

trang:     1 | 2    >>