16  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám Sát Hiện Trường

Trà Vinh

Giám sát Siêu Thị

Cong ty CP SX TM XNK Vien Thong A - Trà Vinh

Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu

Cong ty co phan xang dau dau khi Vinh Long - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Cước 17

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Thu Cước

FPT Telecom - Trà Vinh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho Tại Trà Vinh

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI PHU THAI CAN THO - Trà Vinh

Nhân Viên Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Trà Vinh 05

FPT Telecom - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân sự - Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE BINH AN - Trà Vinh - 4.200.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường

Long An - Trà Vinh

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng