11  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám sát kinh doanh tỉnh Trà Vinh 27

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Tây)

Vĩnh Long - Trà Vinh

Giám sát Siêu Thị

Cong ty CP SX TM XNK Vien Thong A - Trà Vinh

Quản Lý Nhà Hàng – Quản Lý Karaoke – Quản Lý Cafe

Trà Vinh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc khách Hàng tại Trà Vinh

Trà Vinh

Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu

Cong ty co phan xang dau dau khi Vinh Long - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thi Công - Bảo Trì tại Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ thuật tại Trà Vinh

Trà Vinh

Quản lý kinh doanh

Bến Tre - Trà Vinh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho Tại Trà Vinh

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI PHU THAI CAN THO - Trà Vinh

Nhân sự - Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE BINH AN - Trà Vinh - 4.200.000₫ một tháng