Việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 13 trong 13 việc làm  

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Trà Vinh

Trà Vinh

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Trà Vinh

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Trà Vinh

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Trà Vinh

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Trà Vinh

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Trà Vinh

Trà Vinh

Mỹ phẩm/Thời trang/Trang sức - Giám Sát Bán Hàng Tại Trà Vinh

Cong ty Co Phan My Pham Demax Viet Nam - Trà Vinh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Giám Sát Kinh Doanh - Khu Vực Nam Mekong

HD SAISON FINANCE CO.,LTD - Trà Vinh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tây Nam Bộ 6] Quản Lý Cửa Hàng ĐTDĐ/Laptop Chuỗi FPT Shop

Trà Vinh

Chăm sóc khách hàng - Fpt Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Quản Lý Công Nợ

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop Tại Trà Vinh

Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Quản Lý Công Nợ

Trà Vinh

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kinh Doanh (Kv Miền Đông, Miền Tây)

Bến Tre - Trà Vinh - 4.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Chuyên Môn Mầm Non

Tieng Viet - Trà Vinh

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Quản Lý Công Nợ

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng