28  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám Sát Bán Hàng - Trà Vinh

Trà Vinh

Giám Sát Bán Hàng - Trà Vinh

Trà Vinh

Giám Sát, Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn

Trà Vinh

Nhân Viên Bán Hàng Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Vpgd Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Kỹ Sư Điều Phối Sản Xuất / Trực Ban Công Trình

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kế Toán - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kế Toán - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh 23

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Trà Vinh

Trợ Lý - Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh

Kỹ Sư HSE

Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường/Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

trang:     1 | 2    >>