12  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám sát, quản lý nhà hàng khách sạn

Cong ty TNHH TM - DT Hoa Lua - Trà Vinh

Tuyển Gấp Nhân Viên Bán Hàng Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý nghành hàng siêu thị 14

Spiral Consulting Company - Trà Vinh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu

Cong ty co phan xang dau dau khi Vinh Long - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị

Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị

Trà Vinh

Nhân Viên Thu Mua Thủy Sản Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên (Trà Vinh, Hậu Giang)

Glomedvn - Hậu Giang - Trà Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng