20  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám sát bán hàng khu vực Trà Vinh

Cong ty TNHH Dau thuc vat Cai Lan - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Trà Vinh - Tuyển Nhân viên kỹ thuật

Trà Vinh

Nhân viên kinh doanh,trưởng tỉnh,chăm sóc khách hàng

Cong Ty Trach nhiem Huu Han Giong Thuy San Cp - Trà Vinh - 10.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Dịch Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh - Nhân Viên Thu Cước

FPT Telecom - Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh - Nhân Viên IT

FPT Telecom - Trà Vinh

Kỹ sư cầu đường

Cong ty Co phan Xay Dung Thuong mai Thoi Binh - Trà Vinh

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Cong ty Co phan Xay Dung Thuong mai Thoi Binh - Trà Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng Công trình

Cong ty Co phan Xay Dung Thuong mai Thoi Binh - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Kinh doanh - Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh

Bưu chính viễn thông - Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh

Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Trà Vinh

FPT Telecom Ho Chi Minh - Trà Vinh

Trưởng văn phòng giao dịch tại Duyên Hải - tỉnh Trà Vinh

FPT Telecom Ho Chi Minh - Trà Vinh