Việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 7 trong 7 việc làm  

Giám Sát Bán Hàng Miền Nam ( Tây Ninh, Trà Vinh)

Tây Ninh - Trà Vinh

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Trà Vinh

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Trà Vinh

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Trà Vinh

Trà Vinh

Trà Vinh - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động

Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Trà Vinh - Vĩnh Long

Vĩnh Long - Trà Vinh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Khu Vực Miền Nam ( Trà Vinh, Vĩnh Long)

Vĩnh Long - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Trà Vinh - Vĩnh Long

Vĩnh Long - Trà Vinh