17  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Xe Máy (Vĩnh Long, Trà Vinh)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long - Trà Vinh

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Xe Máy (Vĩnh Long, Trà Vinh)

Vĩnh Long - Trà Vinh

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Xe Máy (Vĩnh Long, Trà Vinh)

Vĩnh Long - Trà Vinh

Giám Sát Kinh Doanh - Khu Vực Tiền Giang/ Trà Vinh

Trà Vinh - Tiền Giang

FPT Shop] Tuyển Quản Lý Cửa Hàng Khu Vực Trà Vinh và Sóc Trăng

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Sóc Trăng - Trà Vinh

FPT Shop] Quản Lý Cửa Hàng Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh - Tuyển Nhân viên Quản lý chất lượng

Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh - Tuyển Kỹ thuật viên

Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Trà Vinh - Kỹ Thuật Viên làm việc tại huyện Duyên Hải

Trà Vinh

FPT Telecom Trà Vinh - Kỹ Thuật Viên làm việc tại huyện Duyên Hải

Trà Vinh

Công nghệ thông tin - Fpt Telecom Trà Vinh - Kỹ Thuật Viên

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Silicone Tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh

Cong Ty CP DT XNK Truong Giang - Trà Vinh - Tiền Giang

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành Tại Tp. Trà Vinh

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Trà Vinh

Nhân Viên Cơ Điện

Trà Vinh

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh