Việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 17 trong 17 việc làm  

Giám Sát Bán Hàng Miền Nam ( Tây Ninh, Trà Vinh)

Tây Ninh - Trà Vinh

Siêu Thị Vinmart Trà Vinh - Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng - Thu Ngân

Trà Vinh

Siêu Thị Vinmart Trà Vinh - Giám Sát Quầy Hàng Thực Phẩm/ Phi Thực Phẩm

Trà Vinh

Siêu Thị Vinmart Trà Vinh - Giám Đốc Siêu Thị

Trà Vinh

Quản Lý Cửa Hàng_Trà Vinh

Cong Ty CP Ban Le Ky Thuat So FPT - Trà Vinh

Quản Lý Cửa Hàng_Trà Vinh

Cong Ty CP Ban Le Ky Thuat So FPT - Trà Vinh

Quản Lý Cửa Hàng_Trà Vinh

Cong Ty CP Ban Le Ky Thuat So FPT - Trà Vinh

Quản Lý Cửa Hàng_Trà Vinh

Trà Vinh

Kinh doanh - [ Trà Vinh] Quản Lý Cửa Hàng Đtdđ / Laptop Chuỗi Fpt Shop

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Trà Vinh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Siêu Thị Vinmart Trà Vinh - Trưởng Ca Dịch Vụ Khách Hàng - Thu Ngân

Trà Vinh

Siêu thị Vinmart Trà Vinh - Trưởng Ngành Hàng Siêu Thị VinMart

Trà Vinh

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet - FPT Telecom Chi nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet - FPT Telecom Chi nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet - FPT Telecom Chi nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet - FPT Telecom Chi nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Khu Vực Miền Nam ( Trà Vinh, Vĩnh Long)

Vĩnh Long - Trà Vinh

Siêu Thị Vinmart Trà Vinh - Trưởng Ca Thực Phẩm/ Phi Thực Phẩm

Trà Vinh