23  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển Gấp Quản Lý/Giám Sát Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Quản Lý Kinh Tế

Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị

Trà Vinh

Kỹ Sư HSE

Trà Vinh

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng/chỉ huy phó công trình

Long An - Trà Vinh

Kế toán trưởng chi nhánh Trà Vinh 03

FPT Telecom Ho Chi Minh - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh 28

FPT Telecom - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng

Trà Vinh

Quản lý kỹ thuật

Trà Vinh - Trung Quốc

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh 20

FPT Telecom - Trà Vinh

Trợ Lý - Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh

2 Trưởng phòng KD bất động sản

Trà Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường/Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

trang:     1 | 2    >>