10  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám sát bán hàng khu vực Trà Vinh

Cong ty TNHH Dau thuc vat Cai Lan - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh chi nhánh Trà Vinh 22

FPT Telecom Ho Chi Minh - Trà Vinh

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Tong Cong Ty Bao Hiem BIDV - Trà Vinh

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Hiện Trường

Trà Vinh

Kỹ Sư Xây Dựng

Cong Ty TNHH Tu Van Xay Dung Sino - Pacific - Long An - Trà Vinh

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Tại Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

Công nghệ thông tin - Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Trà Vinh

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Trà Vinh