14  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Trà Vinh

  

Giám Sát Quản Lý Chuyên Về Xuất Nhập Khẩu

Trà Vinh - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu

Cong ty co phan xang dau dau khi Vinh Long - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Cầu Đường

Long An - Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng/Phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị

Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Trà Vinh

Nhân Viên Quản Lý Kinh Tế

Trà Vinh

Kỹ Sư HSE

Trà Vinh

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phụ Kho Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng/chỉ huy phó công trình

Long An - Trà Vinh

2 Trưởng phòng KD bất động sản

Trà Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Chỉ Huy Trưởng/phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh