4604  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển giám sát bán hàng 18

Cong ty co phan Dai Hoang Thuy - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Mỹ Phẩm ( Tp.HCM)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Mỹ Phẩm Tóc Cao Cấp

Tp Hồ Chí Minh

Langce - Tuyển Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán hàng Tp.HCM 14

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Ban Hang Viet - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng KV Miền Nam

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng khu vực Hồ Chí Minh (Sales Supervisor)

Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH CLASSY HOME - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Khu vực Tp.HCM

CTY TNHH MTV NHUA TY LIEN - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực HCM

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực HCM

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Qua Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng 25

Cong ty co phan Dai Hoang Thuy - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>