6394  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển dung nhân viên Giám Sát Bán Hàng HCM ngày17/11/2015

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp.HCM

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên bán hàng,tư vấn, giám sát lương cao tại Thủ Đức

Cong ty co phan SX & TM DAI HUNG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng Giám sát bán hàng miền Trung + miền Tây (ASM)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Nam

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng 01

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực HCM (Q.5,6 hoặc Q.8)

Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Quản Lý Vùng / Giám Sát Bán Hàng Tp.Hcm

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Nước Chấm- Gia Vị

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Miền Tây, Miền Đông

Tp Hồ Chí Minh - 30.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Shop Bánh Mi

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng / Giám Sát Kinh Doanh

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Q.8 - HCM

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng HCM

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị (MT)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Việc làm mới Giám Sát Bán Hàng Mỹ Phẩm Các Tỉnh ngày18/11/2015

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>