53  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH SX Dong Anh - Thừa Thiên Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tiêu dùng

Cong ty TNHH SX Dong Anh - Thừa Thiên Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát, quản lý bán hàng tại các Tỉnh Miền Trung

Cong ty Co phan nghe nhin toan cau - AVG - Thừa Thiên Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Khu vực HUẾ

Huế

Giám Sát Bán Hàng - Khu vực HUẾ 23

Cong Ty Co Phan ACECOOK Viet Nam - Huế

Giám Sát Bán Hàng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Huong Thuy - Hà Nội - Huế

Giám Sát Bán Hàng

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Ngành Gia Vị - Bánh Kẹo (Khu Vực Miền Trung)

Huế - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Ngành Gia Vị - Bánh Kẹo (Các Tỉnh Miền Trung)

Huế - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý / Giám Sát Cửa Hàng

Hà Nội - Huế

Giám Sát Tiếp Thị Huế

Huế

Giám Sát Hệ Thống Mạng

Huế - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Buồng - Housekeeping Supervisor

Vedana Hospitality Management - Huế

Hành chính bán hàng - Chi nhánh Huế 03

CN Cong ty TNHH Tieng Vang VN - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc

Huế

Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Kinh Doanh

Huế

Luật/Pháp lý - Thư Ký Tổng Giám Đốc Thông Thạo Tiếng Anh Và Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH DT TM DV Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Thư Ký Tổng Giám Đốc Thành Thạo Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

Luật/Pháp lý - Thư Ký Tổng Giám Đốc

Cong Ty TNHH DT TM DV Lynk - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Biên Tập Tờ Báo Điện Tử Online Luxury Daily

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Dich Vu Lynk - Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>