105  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Hàng Tiêu Dùng - Kv Thanh Hóa, Nghệ An

Thanh Hóa - Nghệ An

Giám sát bán hàng Miền Trung

Tap Doan Tan Hiep Phat - Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Thanh Hóa Và Hà Nội

Hà Nội - Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng Thị Trường Bỉm Sơn Thanh Hóa

Thanh Hóa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Thanh Hóa Và Hà Nội

Hà Nội - Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng

Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng

Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng ở Thanh Hóa

Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Thanh Hóa - Thanh Hóa

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng Miền Trung

Tap Doan Tan Hiep Phat - Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Thanh Hóa - Thanh Hóa

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Thanh Hóa - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng ở Thanh Hóa

CONG TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI Q&G VIET - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Thanh Hóa - Thanh Hóa

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Thanh Hóa - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tp Thanh Hóa - Thanh Hóa

Cong ty Bia & NGK Hoa Binh - Thanh Hóa - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát nhà hàng

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Siêu Thị Tại Thanh Hóa

Thanh Hóa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh

Thanh Hóa

Giám Sát Kinh Doanh

Thanh Hóa

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Thanh Hóa

Thanh Hóa

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT [THANH HÓA]

Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>