55  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng

PepsiCo Foods Vietnam Company - Huế - Thanh Hóa

Giám Sát Bàn Hàng Khu Vực Thanh Hóa và Hà Nội

Hà Nội - Thanh Hóa

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Nghệ An - Thanh Hóa

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Nghệ An - Thanh Hóa

Giám sát bán hàng

Thanh Hóa - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám sát nhà hàng

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám sát bộ phận buồng phòng

Thanh Hóa

Giám Sát Kinh Doanh

Thanh Hóa

Giám Sát Kinh Doanh

Thanh Hóa

Nhân Viên Giám Sát Nội Thất (Trade Marketing)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Thanh Hóa

Nhân Viên Giám Sát Nội Thất

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Thanh Hóa

Nhân Viên Giám Sát Nội Thất

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Thanh Hóa

Nhân Viên Giám Sát Nội Thất

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Thanh Hóa

Nhân Viên Giám Sát Nội Thất (Trade Marketing)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Thanh Hóa

Nhân Viên Giám Sát Nội Thất (Trade Marketing)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Thanh Hóa

Giám Sát Lắp Đặt Đường Ống Và Thiết Bị (mechanical & Piping Supervisor)

Thanh Hóa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Các Tỉnh

Nghệ An - Thanh Hóa

Giám Sát Kinh Doanh Các Tỉnh

Nghệ An - Thanh Hóa

Kỹ Sư Giám Sát Bảo Hộ Lao Động

Thanh Hóa

Nhân Viên Giám Sát Thi Công Nội Thất

Thái Nguyên - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>