51  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Hàng Tiêu Dùng - Kv Thanh Hóa, Nghệ An

Thanh Hóa - Nghệ An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Sát Bán Hàng Kênh Etc Thanh Hóa,nghệ An

Cong ty CP Merap Group - Thanh Hóa - Nghệ An

Giám Sát Xây Dựng

Thanh Hóa

Giám Sát Thị Trường Tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Công Trình Nội Thất

Thanh Hóa

CBKT giám sát thi công 04

Cong ty Co phan Ky thuat SANTEK - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân

Thanh Hóa

Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Thanh Hóa

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh - Telesales - Bán Hàng

Cong Ty TNHH PHAT TRIEN TIN HOC SMART - Thanh Hóa

Nhân viên kinh doanh - tư vấn bán hàng 08

Cong ty co phan San xuat, thuong mai va dich - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Thanh Hóa

Giám Đốc Phòng Giao Dịch

Thanh Hóa

Kỹ sư khai thác mỏ, giám đốc điều hành mỏ

Cong ty co phan dau tu va Xay dung Nam - Thanh Hóa

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Thanh Hóa

Phó Ban Quản Lý Dự Án

Thanh Hóa

Trưởng ban quản lý dự án

Thanh Hóa

Trưởng ban quản lý dự án

Thanh Hóa

Trưởng ban quản lý dự án

Thanh Hóa

Trưởng ban quản lý dự án

Thanh Hóa

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng (Số Lượng: 02)

Thanh Hóa - 700-1.200 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>