80  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Hàng Tiêu Dùng - Kv Thanh Hóa, Nghệ An

Thanh Hóa - Nghệ An

Giám Sát Bán Hàng

Thanh Hóa - Nghệ An

Giám sát bán hàng ngành bóng đèn điện 15

Cong ty CP vat tu thiet bi dien Viet Nam - Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng khu vực Thanh Hóa

Cong Ty Co Phan Vital - Thanh Hóa

Giám sát bán hàng Thanh Hóa, Nghệ An

Cong ty CP SX & XNK Duc Nam - Thanh Hóa - Nghệ An

Giám sát bán hàng tại Thanh Hóa

Son Ha Group - Thanh Hóa

Giám Sát Bán Hàng

Thanh Hóa - 400-600 $ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Thanh Hóa

Trưởng Ban Tư Vấn Giám Sát

Thanh Hóa

Trưởng Ban Tư Vấn Giám Sát

Thanh Hóa

Giám sát hàng gia dụng

Chi nhanh Cong ty Co Phan Tara - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Trưởng Hạng Mục Tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Thuận

Hà Tĩnh - Thanh Hóa

Giám Sát Trưởng Hạng Mục Tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Thuận

CONG TY CO PHAN ECOBA VIET NAM - Hà Tĩnh - Thanh Hóa

Giám Sát Tiếp Thị Tuyên Quang - Thanh Hóa

Tuyên Quang - Thanh Hóa

NPP Unilever tuyển gấp Nv và Giám sát kinh doanh - trưng bày

Thanh Hóa - Hòa Bình - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực ( ASM )

Thanh Hóa - Nghệ An - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (Nam Định, Thanh Hóa & Nghệ An) 24

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Nghệ An - Thanh Hóa

Giám Sát Kinh Doanh (Nam Định, Thanh Hóa & Nghệ An)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Nghệ An - Thanh Hóa

Giám Sát Kinh Doanh

Thanh Hóa

Nhân viên tư vấn giám sát 09

Cong ty Co phan Thuong mai Dau tu Bat dong - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>