79  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Quảng Ninh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Quảng Ninh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển dụng Giám sát bán hàng (ss

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Quảng Ninh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG NGÀNH RƯỢU VANG ( Khu Vực Đông Bắc )

Cong ty TNHH TM va DV Tong Hop Quoc Te - Quảng Ninh

GIÁM SÁT BÁN HÀNG NGÀNH RƯỢU VANG ( Khu Vực Đông Bắc )

Cong ty TNHH TM va DV Tong Hop Quoc Te - Quảng Ninh

GIÁM SÁT BÁN HÀNG NGÀNH RƯỢU VANG ( Khu Vực Đông Bắc )

Cong ty TNHH TM va DV Tong Hop Quoc Te - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Đông Bắc Và Duyên Hải

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Quảng Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hiện trường giám sát hàng hóa

Tat ca Muc luong - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Gíam Sát / Trợ Lý Giám Sát Ngành Hàng

Quảng Ninh

Gíam Sát / Trợ Lý Giám Sát Ngành Hàng

Quảng Ninh

Giám Sát Bộ Phận Sơ Chế

Quảng Ninh - Lâm Đồng

Giám Sát Quản Lý Rủi Ro (Claim Supervisor)

Quảng Ninh

Giám Sát An Ninh Khu Vực Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám sát bộ phận lễ tân (Front Office Supervisor)

Quảng Ninh

Nhân viên giám định hàng hóa và mớn nước

Tat ca Muc luong - Quảng Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Dự Án (tuyển Gấp)

Quảng Ninh

Nhân viên tư vấn bán hàng tại Hạ Long - Quảng Ninh

Tat ca Muc luong - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Trưởng Phòng Mua Hàng

Quảng Ninh

Giám Đốc Sản Xuất

Quảng Ninh - Lâm Đồng

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất Trang Trại

Quảng Ninh - Lâm Đồng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Chi Nhánh Điện Máy HC Khu Vực Quảng Ninh

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>