98  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh, Hải Phòng

Quảng Ninh - Hải Phòng - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh, Hải Phòng

Quảng Ninh - Hải Phòng - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cẩm Phả

Giám Sát Bán Hàng Tại Uông Bí - Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh Lương Cao 12 - 15 Triệu/tháng

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng tại Quảng Ninh

Quảng Ninh - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT HÀNG TIÊU THỤ MẠNH (BIGC HẠ LONG)

Quảng Ninh

Giám Sát Ngành Hàng Quảng Ninh

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT HÀNG TIÊU THỤ MẠNH (BIGC HẠ LONG)

He Thong Big C Viet Nam - Quảng Ninh

GIÁM SÁT HÀNG TIÊU THỤ MẠNH (BIGC HẠ LONG)

Quảng Ninh

Giám Sát Hàng Tiêu Thụ Mạnh (bigc Hạ Long)

Quảng Ninh

Giám Sát Ngành Hàng IT Quảng Ninh

Quảng Ninh

Quản lý, giám sát nhà hàng tại Hạ Long

Quảng Ninh

Trưởng Bộ Phận. Giám Sát Nhà Hàng

Quảng Ninh

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Uông Bí - Quảng Ninh - Mức Lương 12-15 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Uông Bí - Quảng Ninh - Mức Lương 12-15 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Uông Bí - Quảng Ninh - Mức Lương 12-15 Triệu

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Giám Sát Tại Quảng Ninh

Cẩm Phả - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>