77  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Quảng Ninh

Cong ty Co Phan My Pham Demax Viet Nam - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng hóa mỹ phẩm

Cong ty Co phan thuong mai Duong Anh IAE - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hạ Long - Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị (Sales Sup_MT) khu vực Đông Bắc

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh

GIÁM SÁT BÁN HÀNG (TSM) KHU VỰC HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH

Quảng Ninh - Hải Phòng

Giám Sát Bán Hàng Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Cong Ty Co Phan Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh - Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hạ Long - Quảng Ninh

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Hệ Thống Bán Lẻ) Tại Quảng Ninh

Cong Ty TNHH Giovanni Viet Nam - Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hạ Long - Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Hệ Thống Bán Lẻ) Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Hệ Thống Bán Lẻ) Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Mobifone Tháng 4

Cẩm Phả

Giám Sát Siêu Thị Tại BigC Hạ Long_Quảng Ninh

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ninh

Giám Sát Siêu Thị Tại BigC Hạ Long_Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Siêu Thị Làm Tại Big C_Hạ Long, Quảng Ninh

Quảng Ninh

Giám Sát Siêu Thị Làm Tại Big C_Hạ Long, Quảng Ninh

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ninh

Giám Sát Siêu Thị Làm Tại Big C_Hạ Long, Quảng Ninh

Quảng Ninh

Quản Lý/Giám Sát Siêu Thị - Tại Lai Châu, Quảng Ninh, Hà Giang

Hà Giang - Quảng Ninh

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Quảng Ninh

Quảng Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>