27  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Phú Thọ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng tại Việt Trì 04

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Việt Trì

Giám sát bán- hàng

Cong ty CP che bien thuc pham A Dong - Phú Thọ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán.- hàng 01

Cong ty CP che bien thuc pham A Dong - Phú Thọ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng. 29

Cong ty CP che bien thuc pham A Dong - Phú Thọ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tại Việt Trì, Phú Thọ 20

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Việt Trì

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Phú Thọ

Phú Thọ

Giám Sát Bán Hàng Tại Việt Trì, Phú Thọ

Việt Trì

Giám sát kinh doanh tại địa bàn 15

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh, giám sát kinh doanh

cong ty co phan ST Toan Cau - Phú Thọ - 7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sale Dự Án Đại Lý

Phú Thọ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát khu resort

Cong ty CP Thanh Hung - Khach san Brandi Hotel - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp Trình dược viên

Phú Thọ - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp Trình dược viên

Phú Thọ - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý / Phó.q lý nhà hàng 02

Cong ty Co phan Dai Viet Tri Tue - Nha - Đồng Nai - Việt Trì - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh vật tư ngành nước 30

Chi nhanh Phia Nam Cong ty CP Dai Viet Tri - Tp Hồ Chí Minh - Việt Trì - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cong ty Co phan Cua Dedo - Phú Thọ

Trợ lý quản lý khu resort 27

Cong ty CP Xay Dung Van Hung - AFC Touring - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng quản lý chất lượng 26

Cong ty co phan dinh duong Quoc te Dai Loan - Phú Thọ

Nhân viên kinh doanh

Phú Thọ

Trưởng Quầy Trung Tâm Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

trang:     1 | 2    >>