68  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Phú Thọ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

SUP (Giám Sát Bán Hàng Kênh OTC)

Phú Thọ - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

DSM (Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị)

Phú Thọ - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

SUP (Giám Sát Bán Hàng Kênh OTC)

Phú Thọ - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

SUP (Giám Sát Bán Hàng Kênh OTC)

Phú Thọ - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

DSM (Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị)

Phú Thọ - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tại Việt Trì, Phú Thọ

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Việt Trì

Giám Sát Bán Hàng Tại Việt Trì, Phú Thọ

Việt Trì

Giám Sát Bán Hàng Miền Tây

Phú Thọ - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Phú Thọ, Lạng Sơn, Hòa Bình

Phú Thọ - Lạng Sơn

Giám sát bán hàng Phú Thọ, Lạng Sơn, Hòa Bình

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Phú Thọ - Lạng Sơn

Giám sát bán hàng tại Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Phú Thọ - Thái Nguyên

Giám sát bán hàng Phú Thọ

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Phú Thọ

Giám Sát Bán Hàng

K&G Việt Nam - Phú Thọ - Thái Nguyên

Giám sát bán hàng

Phú Thọ

GIÁM SÁT KINH DOANH Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang

Phú Thọ - Tuyên Quang

Giám sát kinh doanh khu vực tỉnh Phú Thọ

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh khu vực Phú Thọ

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Kinh Doanh (sơn)

Cong Ty Co Phan Son Roma - Phú Thọ

Kỹ thuật giám sát công trình xây dựng

Cong ty TNHH VHK - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát khu resort

Cong ty CP Thanh Hung - Khach san Brandi Hotel - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>