285  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Tiêu Dùng

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Tp Đà Nẵng

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tại TP Đà Nẵng 19

Cong ty TNHH Thiet bi Phu tung An Phat - Đà Nẵng

Nhân Viên Kinh Doanh, Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - 12.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tại khu vực Đà Nẵng 14

Cong ty TNHH thuong mai dich vu My pham Thien - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng

Giám Sát bán hàng tại các tỉnh ( khu vực đà nẵng trở vào nam )

Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tiêu Dùng

Cong Ty TNHH MTV Goc Pho Danaco - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Sát Ban HSE

Đà Nẵng

Ban Giám Sát Llbv

Đà Nẵng

Trợ Lý Giám Sát Ban Hse

Đà Nẵng

Chuyên viên kinh doanh giám sát ngành hàng tiêu dùng khu vực miền Trung

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Đà Nẵng

Giám Sát Nhà Hàng

Đà Nẵng

Giám đốc bán hàng

Cong ty co phan thuong mai xuat nhap khau RD - Đà Nẵng

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Myanmar Hoặc Đà Nẵng

Đà Nẵng - Myanma

KỸ SƯ XÂY DỰNG - GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Đà Nẵng

Giám Sát Kinh Doanh

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Giám Sát (Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp)

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>