Việc làm tuyen giam sat ban hang tại Đà Nẵng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 464 việc làm  

Cần tuyển giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Đà Nẵng

Cần tuyển giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Đà Nẵng

Cần tuyển giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Đà Nẵng

Cần tuyển giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Đà Nẵng

Cần tuyển giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Đà Nẵng

Cần tuyển giám sát bán hàng

Cong ty TNHH MTV Dai Phuoc Tien - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Tại Tp Đà Nẵng

Đà Nẵng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Đà Nẵng - Bình Định - 7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng ( Khu Vực Đà Nẵng + Quảng Nam)

Đà Nẵng - Quảng Nam - 7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Đà Nẵng

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Đà Nẵng

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Đà Nẵng

Đà Nẵng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Đà Nẵng - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Đà Nẵng - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Miền Trung - Tây Nguyên ( Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk)

Đà Nẵng - Bình Định

Giám Sát Bán Hàng Miền Trung - Tây Nguyên ( Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk)

Đà Nẵng - Bình Định

Giám Sát Bán Hàng Sơn Jackson Tại Đà Nẵng/ Huế/ Quảng Nam

Đà Nẵng - Quảng Nam - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>