208  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng NPOIL 02

Cong Ty Cỏ Phàn NPOIL - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Nam Trung Bộ

Đà Nẵng

ASM , Giám sát bán hàng 16

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dac San Viet - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

ASM , Giám sát bán hàng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dac San Viet - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng

Giám sát bán hàng

CONG TY CO PHAN CLIMA - Đà Nẵng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan dau tu Dau khi Dai Viet - Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng

Cong ty TNHH Danh An Phat - Đà Nẵng

Giám Sát Nhà Hàng

Đà Nẵng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Giám Đốc Giám Sát TSBĐ Miền Trung

Techcombank - Đà Nẵng

Giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc (ASM) 26

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dien Tu Meo Con - Đà Nẵng

Giám đốc bán hàng khu vực miền Trung (ASM) 26

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dien Tu Meo Con - Đà Nẵng

Giám đốc bán hàng khu vực Myanmar hoặc Đà Nẵng

Đà Nẵng - Myanma

Giám sát thi công

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Sát Khu Vực Mêkông

Cong ty TNHH TM Duoc pham Dai Duc Manh - Đà Nẵng

Giám Sát Siêu Thị Tại Đà Nẵng

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đà Nẵng

Giám Sát Siêu Thị Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng

Giám Sát Làm Việc Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Giám Sát Kho Đà Nẵng

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đà Nẵng

Giám sát an toàn lao động 26

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>