245  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên giám sát bán hàng khu vực 29

Cong ty co phan ton ma VNSTEEL Thang Long - Đà Nẵng

Giám sát bán hàng miền trung

Cong Ty CP JADOVIE - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng NPOIL 02

Cong Ty Cỏ Phàn NPOIL - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Miền Trung

Cong ty Co Phan My Pham Demax Viet Nam - Đà Nẵng - Khánh Hòa - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Khu vực Đà Nẵng/ Marketing supervisor

Đà Nẵng

Giám sát bán hàng điện gia dụng 18

Ty TNHH Thuong Mai va Dich Vu Vien Thong Suntel - Đà Nẵng - 8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng ( Làm việc tại Đà Nẵng)

Đà Nẵng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Nam Trung Bộ

Đà Nẵng

ASM , Giám sát bán hàng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dac San Viet - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan Ton Ma VNSTEEL Thang Long - Đà Nẵng

Chuyên viên giám sát bán hàng khu vực

Cong ty Co Phan Ton Ma VNSTEEL Thang Long - Đà Nẵng

Chuyên viên phụ trách giám sát bán hàng khu vực Đà Nẵng

Cong ty Co Phan Ton Ma VNSTEEL Thang Long - Đà Nẵng

Giám sát bán hàng

CONG TY TNHH VIET LIEN - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng điện gia dụng

Ty TNHH Thuong Mai va Dich Vu Vien Thong Suntel - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co phan dau tu Dau khi Dai Viet - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh kênh nhà hàng khách sạn

Cong Ty TNHH Thuong Mai va XNK Nhat Lam - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh kênh nhà hàng khách sạn 21

Cong Ty TNHH Thuong Mai va XNK Nhat Lam - Đà Nẵng

Giám sát nhà hàng

Cong ty TNHH An Thien Phu - Đà Nẵng

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG

Đà Nẵng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Giám Đốc Giám Sát TSBĐ Miền Trung

Techcombank - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>