116  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Giám Sát Bán Hàng - Nhân viên kinh doanh

Ca phe Robusta Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát Kinh Doanh/ Kỷ Sư Bán Hàng

Cong ty TNHH Dau Nhon GS Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Hoang Ngan Ha - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

03 Giám sát bán hàng

Cong ty CP Euro Food - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Cần Thơ

Cong Ty TNHH Dong Hiep - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ 07

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan KyVy - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan KyVy - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Co so sx thuc an chan nuoi Nguyen Phuoc - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Cong ty TNHH Giong Thuy San Hung Phu - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng

Cong ty TNHH Fumakilla Viet Nam - Cần Thơ - Tiền Giang

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ

Giám sát bán hàng

CTY TNHH TM DV TRIEU DAN 1 - Cần Thơ

Giám sát bán hàng nước tinh khiết

Cong ty Co phan Bia - Nuoc Giai Khat Sai - Cần Thơ

Tuyển Giám Đốc Chi Nhánh Các Tỉnh .quản Lý Bán Hàng (Tại Cần Thơ)

Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG

WEST HOTEL - Cần Thơ

Tuyển Dụng Giám Sát Làm Việc Tại Cần Thơ Cần Gắp - 0909.657.018

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>