67  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TIỀM NĂNG (1 Tỉnh Miền Tây)

Cần Thơ

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Tại Cần Thơ , An Giang

Cong ty TNHH Vina Products - Cần Thơ - An Giang

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

CONG TY TNHH SX TM DV DUC BAO KHANH - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ-giám Sát Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Giám sát sản xuất

Cong ty Co phan Thuc an Chan nuoi Spotlight - Cần Thơ

Giám sát sản xuất 27

Cong ty Co phan Thuc an Chan nuoi Spotlight - Cần Thơ

Giám Sát Sản Xuất

Cần Thơ

Giám sát kinh doanh, trợ lý

Cần Thơ

Giám Sát Giao Dịch/kiểm Soát Viên

Cần Thơ

Giám sát kinh doanh ( Ngành Dầu Nhờn)

Cong Ty CP NPOIL - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT (Cần Thơ)

Cần Thơ

Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT (Cần Thơ)

Cần Thơ

Tư vấn và bán hàng

Cần Thơ

Giám đốc Marketing Công ty CP Thủy sản Bình An (Binhanfishco)

SHB - Cần Thơ

Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An (Binhanfishco)

SHB - Cần Thơ

Giám đốc kinh doanh vùng

Cần Thơ - 50.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Vùng

Cần Thơ

Giám Đốc Khu Vực

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>