Việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 133 việc làm  

Dalatmilk]_Giám Sát Bán Hàng (GT) Cần Thơ

Cần Thơ

Giám sát bán hàng kênh truyền thống

Cần Thơ

Giám sát bán hàng kênh siêu thị

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát Bán Hàng Sơn Xây Dựng

Toan Cau - Cần Thơ - Bạc Liêu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dalatmilk]_Giám Sát Bán Hàng (GT) Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Ngành Sơn Nước

Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Giám Sát Bán Hàng

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI TOAN CAU - Cần Thơ - Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Sơn Xây Dựng

Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

繪圖員/ 監理/thiết Kế Đồ Họa/giám Sát (tuyển Gấp)

Cần Thơ

Giám Sát Kinh Doanh - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng

Đà Nẵng - Cần Thơ

Kinh doanh - Nhân Viên Bán Hàng Tuyến Khách Hàng Sỉ

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI PHU THAI CAN THO - Cần Thơ - An Giang - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản lý sảnh và giám sát sảnh

Cần Thơ

Giám sát trình dược viên kênh otc

Cần Thơ - 12.000.000-16.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực

Cần Thơ

Giám Sát Kinh Doanh

Cần Thơ - 3.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyền Giám Đốc Kinh Doanh

Cần Thơ

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>