231  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Tuyển 05 Giám sát bán hàng khu vực miền Tây Nam Bộ

Tap doan Phu Thai - Tru so chinh - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Cần Thơ

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Cần Thơ

Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Cần Thơ

Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Cần Thơ

Giám sát bán hàng Cần Thơ - Sóc Trăng

Sóc Trăng - Cần Thơ

Giám sát bán hàng

Cần Thơ

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng Cần Thơ - Sóc Trăng

Sóc Trăng - Cần Thơ

Giám sát bán hàng Cần Thơ - Sóc Trăng 28

Cong ty TNHH Dong Hiep - Sóc Trăng - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Cần Thơ - Sóc Trăng

Sóc Trăng - Cần Thơ

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Nhân Viên Kinh Doanh

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Trưởng nhóm - Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

03 Giám sát bán hàng

Cong ty CP Euro Food - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát Kinh Doanh/ Kỷ Sư Bán Hàng

Cong ty TNHH Dau Nhon GS Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>