118  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Giám Sát Bán Hàng tại Thốt Nốt - Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Mekong

Cần Thơ

Việc làm mới Giám Sát Bán Hàng tại Thốt Nốt - Cần Thơ ngày25/11/2015

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Mekong

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Mekong

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Gt

Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Mekong

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Mekong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng tại Thốt Nốt - Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị khu vực Mekong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị khu vực Mekong

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị khu vực Mekong

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Cần Thơ

Cần Thơ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng Cao Cấp Tại Cần Thơ

Cong Ty Bao Hiem Nhan Tho Dai-ichi Life Viet Nam - Cần Thơ

Bảo hiểm/Tư vấn - Giám Sát Dịch Vụ Khách Hàng Cao Cấp Tại Cần Thơ

Cong Ty Bao Hiem Nhan Tho Dai-ichi Life Viet Nam - Cần Thơ

Giám Sát Ngành Hàng Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Giám sát bộ phận Nhà hàng (F&B Supervisor)

Cần Thơ

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ-giám Sát Tại Cần Thơ

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>