117  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ 11

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Cần Thơ

Cong Ty TNHH Dong Hiep - Cần Thơ

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Cong ty TNHH Giong Thuy San Hung Phu - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng

Cong ty TNHH Fumakilla Viet Nam - Cần Thơ - Tiền Giang

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ

Giám sát bán hàng

CTY TNHH TM DV TRIEU DAN 1 - Cần Thơ

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG

WEST HOTEL - Cần Thơ

Tuyển Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám sát sản xuất

Cần Thơ

Giám Đốc - Giám Sát Kinh Doanh Cà Phê

Cần Thơ

Giám sát bảo trì/ MAINTENANCE SUPERVISOR

Cần Thơ

Giám Đốc - Giám Sát Kinh Doanh Cà Phê

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>