99  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Nhân viên/Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Phuoc Khang - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ-giám Sát Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Khu Vực MeKong I

Cần Thơ

Giám sát sản xuất

Cong ty Co phan Thuc an Chan nuoi Spotlight - Cần Thơ

Giám Sát Kho

Cần Thơ

Giám sát sản xuất

Cong ty Co phan Thuc an Chan nuoi Spotlight - Cần Thơ

Giám sát sản xuất 27

Cong ty Co phan Thuc an Chan nuoi Spotlight - Cần Thơ

Giám Sát Sản Xuất

Cần Thơ

Giám sát kinh doanh, trợ lý

Cần Thơ

Trưởng Tỉnh/ Giám Sát

Cần Thơ - 6.000.000₫ một tháng

Giám Sát Giao Dịch/kiểm Soát Viên

Cần Thơ

Giám sát

Cần Thơ

Giám Sát Kho

Cần Thơ

Giám sát kinh doanh ( Ngành Dầu Nhờn)

Cong Ty CP NPOIL - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Trợ lý Giám Đốc

Cần Thơ

Trưởng Nhóm Kế Toán Công Nợ, Bán Hàng (HCM, Cần Thơ)

Cần Thơ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kênh Horeca

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>