105  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ 07

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giam Sat ban hang..Sale va PG

Cần Thơ

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan KyVy - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty Co Phan KyVy - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Co so sx thuc an chan nuoi Nguyen Phuoc - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ

Giám sát bán hàng

CTY TNHH TM DV TRIEU DAN 1 - Cần Thơ

Giám sát bán hàng nước tinh khiết

Cong ty Co phan Bia - Nuoc Giai Khat Sai - Cần Thơ

ǹ�圖員/ Ǜ�理/thiết Kế Đồ Họa/giám Sát (tuyển Gấp)

Cần Thơ

Tuyển Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Technical Supervisor / Giám Sát Kỹ Thuật Bê Tông 07

SAIGON - RDC Co., Ltd - Cần Thơ

Technical Supervisor / Giám Sát Kỹ Thuật Bê Tông

Cần Thơ

GIÁM SÁT KHO

Nha may Suntory PepsiCo Can Tho - Cần Thơ

Giám Sát Kinh Doanh Cà Phê Hệ Thống Dvn Coffee

Cần Thơ - Vĩnh Long

GIÁM SÁT NHÀ PHÂN PHỐI (5 NV)

Cần Thơ

Giám sát kinh doanh

Cong ty TNHH Vinamask - Cần Thơ

Giám Sát Xây Dựng 監理

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>