131  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Cần Tuyển GIÁM SÁT VÀ SALE bán hàng VÀ PG

Cần Thơ

Tuyen sale va Giam Sat ban hang

Cần Thơ - 15.000.000₫ một tháng

Tuyen sale va Giam Sat ban hang

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ (Huyện Thốt Nốt)

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Cần Thơ (Huyện Thốt Nốt)

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ (Huyện Thốt Nốt)

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ 11

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Cần Thơ

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Cần Thơ

Cong Ty TNHH Dong Hiep - Cần Thơ

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

CONG TY CO PHAN CONG NGHE XANH 3N - Cần Thơ

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Cong ty TNHH Giong Thuy San Hung Phu - Cần Thơ

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG

WEST HOTEL - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>