127  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Tuyển 05 Giám sát bán hàng khu vực miền Tây Nam Bộ

Tap doan Phu Thai - Tru so chinh - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyen sale va Giam Sat ban hang

Cần Thơ - 15.000.000₫ một tháng

Tuyen sale va Giam Sat ban hang

Cần Thơ

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ 29

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) 15

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ (Huyện Thốt Nốt)

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Cần Thơ (Huyện Thốt Nốt)

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

03 Giám sát bán hàng

Cong ty CP Euro Food - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát Kinh Doanh/ Kỷ Sư Bán Hàng

Cong ty TNHH Dau Nhon GS Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Hoang Ngan Ha - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Nhân viên kinh doanh

Ca phe Robusta Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Chi Nhánh Cần Thơ 10

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Chi Nhánh Cần Thơ

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>