142  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Xuân Lợi: tuyển 15 NVKD, 04 giám sát bán hàng, 03 nữ NV CSKH

Việt Linh - Xinhgapo - Cần Thơ

Tuyển 05 Giám sát bán hàng khu vực miền Tây Nam Bộ

Tap doan Phu Thai - Tru so chinh - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Chi Nhánh Cần Thơ)

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Chi Nhánh Cần Thơ) 20

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Chi Nhánh Cần Thơ)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng (Chi Nhánh Cần Thơ) 29

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Cần Thơ

Giám sát bán hàng

CONG TY TNHH SX TM DV DUC BAO KHANH - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Nhân viên kinh doanh

Ca phe Robusta Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Hoang Ngan Ha - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát Kinh Doanh/ Kỷ Sư Bán Hàng

Cong ty TNHH Dau Nhon GS Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

03 Giám sát bán hàng

Cong ty CP Euro Food - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng Kênh Truyền Thống GT

Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Hiện Đại (MT) tại MeKong

Cần Thơ

Giám sát cửa hàng K+ Cần Thơ

Cong ty Truyen hinh so Ve tinh Viet Nam (VSTV) - Cần Thơ

Giám sát giao dịch/Kiểm soát viên

Ngan hang Phuong Tay _ Westernbank - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>