81  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Cần Thơ

  

Xuân Lợi: tuyển 15 NVKD, 04 giám sát bán hàng, 03 nữ NV CSKH

Việt Linh - Xinhgapo - Cần Thơ

Tuyển 05 Giám sát bán hàng khu vực miền Tây Nam Bộ

Tap doan Phu Thai - Tru so chinh - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Cần Thơ

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Cần Thơ - Vĩnh Long - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

CONG TY TNHH SX TM DV DUC BAO KHANH - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Hoang Ngan Ha - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Nhân viên kinh doanh

Ca phe Robusta Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

03 Giám sát bán hàng

Cong ty CP Euro Food - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát Kinh Doanh/ Kỷ Sư Bán Hàng

Cong ty TNHH Dau Nhon GS Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát cửa hàng K+ Cần Thơ

Cong ty Truyen hinh so Ve tinh Viet Nam (VSTV) - Cần Thơ

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ-giám Sát Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Tuyển Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám sát giao dịch/Kiểm soát viên

Ngan hang Phuong Tay _ Westernbank - Cần Thơ

Giám sát ca

Cong ty TNHH Dich vu Thuc pham va Giai khat - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh khu vực

Cong ty co phan thuong mai dich vu Dai Khanh - Cần Thơ - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Giám Sát

Ca phe Robusta Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý giám sát (khu vực miền Tây)

Cong ty TNHH Dau Viet - Cần Thơ

Giám sát kinh doanh

Cong ty TNHH TM Nhat Thong - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>