419  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Tại Miền Đông

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh KA)

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh KA)

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng - Bình Dương

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng - Bình Dương

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng - Bình Dương

Bình Dương

CHUYÊN VIÊN/ GIÁM SÁT BÁN HÀNG XUẤT KHẨU 04

Cong ty TNHH Taisun Viet Nam - Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng 18

Cong ty co phan G8coffee - Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng (Bình Dương, Tây Ninh)

Tây Ninh - Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng (Bình Dương, Tây Ninh)

Cong Ty Co Phan Pin Acquy Mien Nam ( PINACO) - Tây Ninh - Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bình Dương

Bình Dương

Giám sát Bán hàng (Kênh KA) 28

Cong ty TNHH TRIBECO Binh Duong - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng, ASM, NPP 28

Cong ty TNHH TMSX Lifes Food - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Đồng Nai - Bình Dương

Giám Sát Kho Hàng ( Dĩ An - Bình Dương)

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát Cửa hàng 18

Cong ty TNHH SX TM TP Ngoc Bao Tran - Bình Dương

Giám Sát Ngành Hàng

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Xuất Hàng

Bình Dương

Giám Sát Ngành Hàng Chế Biến Thức ăn Nhanh

Bình Dương

Giám Sát Nhà Hàng

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>