470  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giám sát bán hàng tại Bình Dương hoặc Đồng Nai

Echo Vietnam - Đồng Nai - Bình Dương

Giám sát bán hàng khu vực Đông Nam Bộ 31

Cong ty TNHH TM mỹ phảm Quyen - Bình Dương

Giám sát bán hàng khu vực Miền Đông

Cong ty TNHH TM my pham Quyen - Bình Dương

Giám sát bán hàng khu vực Miền Đông 27

Cong ty TNHH TM mỹ phảm Quyen - Bình Dương

Giám sát bán hàng Miền Tây, Miền Đông 24

Cong Ty TNHH MTV Nlink Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng khu vực

Cong ty TandT Family - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Khu vực Phú Giáo (Bình Dương)/Marketing supervisor

Bình Dương

Nhân viên bán hàng - giám sát bán hàng 14

Cong ty co phan DT XD TM Ha Nam - Hà Nam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Tu van dau tu phat trien Thanh - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám sát - bán hàng

Cong ty CP do uong cao cap Thai Lan - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Giám Sát Thi Công Nội Thất

Bình Dương

Quản Lý / Giám Sát Cho Siêu Thị Tại Tân Phước Khánh, Bình Dương

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Bình Dương

Quản Lý / Giám Sát Cho Siêu Thị Tại Tân Phước Khánh, Bình Dương

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Bình Dương

Quản Lý / Giám Sát Cho Siêu Thị Tại Tân Phước Khánh, Bình Dương

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Bình Dương

Trưởng nhóm (giám sát) kinh doanh 30

Cong ty tai chinh prudential Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bình Dương - Chuyên viên Giám sát Hoạt động

Bình Dương

Quản Lý / Giám Sát Cho Siêu Thị Tại Tân Phước Khánh, Bình Dương

Bình Dương

Bình Dương - Chuyên viên Giám sát Hoạt động

Bình Dương

Warehouse & Logistic Supervisor (Giám sát Kho vận)

CONG TY TNHH SRITHAI (HA NOI) - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>