358  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Tại Bình Dương - Vũng Tàu

Bình Dương - Vũng Tàu

Giám Sát Bán Hàng Tại Bình Dương - Vũng Tàu

Cong Ty TNHH Thuong mai va dau tu Dong Hiep - Bình Dương - Vũng Tàu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh KA)

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng (Kênh KA)

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng - Bình Dương

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng - Bình Dương

Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng - Bình Dương

Bình Dương

CHUYÊN VIÊN/ GIÁM SÁT BÁN HÀNG XUẤT KHẨU 04

Cong ty TNHH Taisun Viet Nam - Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng (Bình Dương, Tây Ninh)

Tây Ninh - Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bình Dương

Bình Dương

Giám sát Bán hàng (Kênh KA) 28

Cong ty TNHH TRIBECO Binh Duong - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng, ASM, NPP 28

Cong ty TNHH TMSX Lifes Food - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Đồng Nai - Bình Dương

Giám sát Nhà hàng

Bình Dương

Giám Sát Ngành Hàng

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Xuất Hàng

Bình Dương

Giám Sát Ngành Hàng Chế Biến Thức ăn Nhanh

Bình Dương

Giám Sát Phòng Đơn Hàng

Bình Dương

Giám Sát Phòng Đơn Hàng

Bình Dương

Nhân Viên Bán Hàng Ngành Sắt Thép

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>