530  

việc làm tuyen giam sat ban hang tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Vị trí tuyển dụng Giám Sát Bán Hàng Miền Trung ngày25/11/2015

Nghệ An - Bình Dương

Tuyển Giám sát bán hàng tại Bình Dương hoặc Đồng Nai

Echo Vietnam - Đồng Nai - Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng - Kênh Siêu Thị Khu Vực Miền Đông

Bình Dương

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Bình Dương

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Bình Dương

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Bình Dương

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Field Force (nhân Viên Giám Sát Bán Hàng)

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Bình Dương

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Bình Dương

Giám Sát Bán Hàng KV Miền Tây/Miền Đông

Bình Dương

Special Account Supervisor (sas) - Giám Sát Bán Hàng Kênh Đặc Biệt

Vinh - Bình Dương

Tuyển Giám Sát Nhóm Xuất Hàng

Bình Dương

Giám Sát Cửa Hàng K+

Bình Dương

Giám sát nhà hàng

Bình Dương

Tuyển Giám Sát Sảnh /floor Supervisor (Cinema)

Bình Dương

Công Ty TNHH Cơ Khí Hữu Mậu Tuyển Giám Sát Công Trình (biết Tiếng Hoa)

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>