580  

việc làm tuyen giam sat an toan tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát an toàn lao động

Cong ty TNHH Che Tao Co Khi Hoang Lam - Bình Dương

Giám sát an toàn lao động

Cong ty TNHH Che Tao Co Khi Hoang Lam - Bình Dương

Giám Sát Thực Hiện Đơn Hàng Nội Thất

Bình Dương

Giám Sát Sản Xuất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình

Cong Ty CP Cong Nghe Moi Truong PST - Bình Dương

Giám sát chuyền may - giày da

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa net - Bình Dương

Giám Sát Chà Nhám (Sanding Supervisor)

Bình Dương

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH 15

Bình Dương

Giám Sát Chuyền May - Giày Da 12

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa net - Bình Dương

Tư vấn giám sát công trình 11

Cong ty TNHH Xay Dung Thuong Mai Quang An - Bình Dương

Tổng Vụ Kiêm Giám Sát Nhân Sự

Bình Dương

Giám sát M - E - Chủ đầu tư 06

Cong ty Co phan Quoc te Bac Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Giám Sát DV Chăm Sóc và Hỗ Trợ KH (Customer Service Supervisor)

Bình Dương

Giám Sát DV Chăm Sóc và Hỗ Trợ KH (Customer Service Supervisor)

AEON DELIGHT (VIET NAM) CO., LTD. - Bình Dương

Giám sát xây dựng - CHỦ ĐẦU TƯ 03

Cong ty Co phan Quoc te Bac Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Giám sát công trình

Cong ty CP Cong Nghe Moi Truong PST - Bình Dương

Giám sát chuyền may

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa net - Bình Dương

Giám sát chuyền may 03

Cong ty THHH Ky Nghe Go Hoa net - Bình Dương

Giám Sát Nhân Sự

Cong ty TNHH Nhua Dat Hoa - Bình Dương

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH 01

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>