50  

việc làm tuyen dung tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Tuan Tam Vinh Phuc - Hà Giang

CN Hà Giang - Tuyển dụng Giao dịch viên (đến 20/10/2014)

Hà Giang

Fpt Shop Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán Làm Việc Tại Hà Giang

Hà Giang

Kỹ sư tuyển khoáng

Cong ty CP Khoang san va xay dung Vu Trung - Hà Giang

Kỹ sư Tuyển khoáng

Cong ty CP Khoang san va xay dung Vu Trung - Hà Giang

Kỹ sư phụ trách kỹ thuật tuyển khoáng

Cong ty CP Khoang san va xay dung Vu Trung - Hà Giang

Trưởng Ban Hành Chính - Nhân Sự Chi Nhánh ( Tuyển Gấp)

Hà Giang - Lạng Sơn

Xưởng trưởng xưởng tuyển

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Cần tuyển kế toán làm ở Mỏ tại Hà Giang

Cong ty CP KAD Viet Nam - Hà Giang

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

Hà Giang - Tuyên Quang

Trưởng Ban Hành Chính - Nhân Sự Chi Nhánh ( Tuyển Gấp)

Hà Giang

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

Hà Giang - Tuyên Quang

Tuyển Giám sát LKD sát Hà Giang, Lạng Sơn

Hà Giang - Lạng Sơn

Trình Dược Viên Dược Phẩm Và Đông Dược Làm Việc Tại Hà Giang

Hà Giang

Trình Dược Viên Dược Phẩm Và Đông Dược Làm Việc Tại Hà Giang

Hà Giang

Trình Dược Viên Các Tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn

Hà Giang - Yên Bái - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP luyen Kim mau Ha Giang - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Hà Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kan

Cong Ty TNHH Tue Linh - Hà Giang - Yên Bái

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÁC TỈNH MIỀN BẮC

Hà Giang - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>