4870  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Cong nghiep Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Kho

CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU XUAN - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH SAN XUAT HANG TIEU DUNG BINH TIEN - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Vat Lieu Xay Dung Secoin - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Văn Phòng Đại Diện Tại Tp Hồ Chí Minh

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales Tại Tp Hồ Chí Minh

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH San Xuat Van Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty CP A Chau Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn và Bán Hàng xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nữ giao nhân xuất nhập khẩu

Cong ty SUMATO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>