11079  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Nhân Viên Thu Mua Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH MTV HAI SAN DUNG - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu, Vận Tải Hàng Không

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Sinh Viên Thực Tập Ngành Kế Toán, Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Vị Trí Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nv Xuất Nhập Khẩu (船务) Tiếng Hoa/ Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Ngành May

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Cong ty Co phan CVP Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu, Vận Tải Hàng Không

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản Lý Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH MTV Sai Gon Pinus - Tp Hồ Chí Minh - 20.000.000₫ một tháng

Tuyển Sinh Viên Thực Tập Kế Toán, Quản Trị, Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Sinh Viên Thực Tập Ngành Xuất Nhập Khẩu, Quản Trị Kinh Doanh

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Sinh Viên Thực Tập Ngành Kế Toán, Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tại Hồ Chí Minh

Tai Ho, Hong Kong - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Kiêm Mua Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Pháp_Tp Hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Ý_Tp Hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Đức _Tp Hcm

TAP DOAN HOA SAO - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>