5094  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển thực tập sinh Xuất Nhập Khẩu/Kinh Doanh Quốc Tế/Tiếng Anh Thương Mai

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Kho

CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU XUAN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 26

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Văn Phòng Đại Diện Tại Tp Hồ Chí Minh

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales Tại Tp Hồ Chí Minh

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Det May Hoang Anh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhận sinh viên thực tập Xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty co phan Phan bon Ha Lan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 06

Cong ty co phan Dong Tam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Det May Hoang Anh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Nahal vina - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kinh Doanh Kiêm Trợ Lý Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH BlueScope Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua xuất nhập khẩu 04

Cong ty international energy solution - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>