6463  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Hướng dẫn viên xuất nhập khẩu 12

Cau lac bo xuat Nhap Khau LUB - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Hướng dẫn viên xuất nhập khẩu

Cau lac bo xuat Nhap Khau LUB - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Kho

CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU XUAN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan San Xuat Va Xuat Khau Cao - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 20

Cong ty co phan hau can vua dung luc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty co phan hau can vua dung luc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan hau can Vua dung luc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Vat Lieu Xay Dung Secoin - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Văn Phòng Đại Diện Tại Tp Hồ Chí Minh

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales Tại Tp Hồ Chí Minh

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH GIAI PHAP KY THUAT TAN LONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Golden Wave - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>