29  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Thanh Hóa

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tây Ninh - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quay Phim, Dựng Phim Dịch Vụ

Cong ty quang cao truyen thong Hoang Gia media - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Thợ Hàn Công Nghệ Cao

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Hà Nội - Thanh Hóa

Xây dựng - Thợ Hàn Tay Nghề Cao

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Hà Nội - Thanh Hóa

Kế toán

Cong ty co phan DTPT va Xay Dung Hung Anh - Thanh Hóa

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co Phan SX TM Hung Dung - Thanh Hóa

Kế toán

Cong ty TNHH Thanh Dong - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán kho

Cong ty co phan Kim Cuong Group - Thanh Hóa - 10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Bán Hàng Và Kế Toán Kho

Thanh Hóa

Kỹ sư cơ điện

Cong ty TNHH Minh Tien - Phan Bon Thien Nong - Thanh Hóa - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Hành Chính Nhân Sự

Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán - Văn Phòng

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán kho

Cong ty kim cuong gruop - Thanh Hóa - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty co phan kien truc noi that PIC - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Vụ (Tiếng Trung)

Thanh Hóa

Trưởng Ca Phòng Quản Lý Chất Lượng

Thanh Hóa

Trưởng Ca Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Kỹ sư hóa sinh phân bón 03

Cong ty TNHH Minh Tien - Phan Bon Thien Nong - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>