230  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Hải Phòng

  

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Nhân Viên Điều Hành Xe Container

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Và Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (biết Tiếng Pháp)

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Cp XNK Quang Binh - Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Cp XNK Quang Binh - Hải Phòng

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Import - Export Staff)

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>