232  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Hải Phòng

  

Công ty Cổ Phần CGM tuyển dụng kế toán,nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan CGM tuyen dung ke toan,nhan vien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công ty CP TM QT Thành Đức tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty CP TM QT Thanh Duc tuyen nhan vien - Hải Phòng - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Công ty CP TM QT Thành Đức tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty CP TM QT Thanh Duc - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Công ty cp dịch vụ và xuất nhập khẩu thông báo tuyển công nhân

Hải Phòng - 2.800.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Công ty cp dịch vụ và xuất nhập khẩu thông báo tuyển công nhân i

Hải Phòng - 2.800.000₫ một tháng

Công ty cp dịch vụ và xuất nhập khẩu thông báo tuyển công nhân

Hải Phòng - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Công ty cp dịch vụ và xuất nhập khẩu thông báo tuyển công nhân

Hải Phòng - 2.800.000₫ một tháng

Công ty cp dịch vụ và xuất nhập khẩu thông báo tuyển công nhân

Hải Phòng - 2.800.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sale & Marketing

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Xuat Nhap Khau Dai - Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Leader Of Logistic Dept)

Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Supply Chain Planning Staff - Male Preferable

Cong Ty TNHH LG Electronics Viet Nam Hai Phong - Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

CONG TY TNHH FUJIMOLD VIET NAM - Hải Phòng - 5.500.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

CONG TY TNHH FUJIMOLD VIET NAM - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng

Cong ty Co phan Thuong mai VA Cong nghe HANG - Tp Hồ Chí Minh - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - GA Staff (nhân Viên Hành Chính ) - Male Preferable

Cong Ty TNHH LG Electronics Viet Nam Hai Phong - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Văn Phòng Đại Diện Tại Hải Phòng

Nissin Logistics (VN) Co., Ltd. - Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Leader Of Logistic Dept)

Hải Phòng

NHÂN VIÊN THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU

Hải Phòng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng, Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>