196  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Hải Phòng

  

Tuyển nhân viên và trường phòng Xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Văn Phòng Đại Diện Tại Hải Phòng

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

CONG TY CP TM & XNK AN HUNG - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán, nhân viên xuất nhập khẩu

Vinh - Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Và Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân viên hải quan xuất nhập khẩu

Smart Cargo Service Co., Ltd - Ha Noi Branch - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Hải Quan Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu, giao nhận, Phó Phòng Kinh doanh, xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Trưởng nhóm xuất nhập khẩu

Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu - khai báo hải quan

Hải Phòng - 500 $ một tháng

H930 ] Nhân viên xuất nhập khẩu - khai báo hải quan

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

H928 ] Trưởng nhóm xuất nhập khẩu N2

Hải Phòng - 600-900 $ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu, giao nhận, Phó Phòng Kinh doanh, xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Trưởng Làm Việc Tại Hải Phòng

Cong Ty TNHH Van Tai Va Tiep Van Toan Cau - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan ( Nữ )

Daco Logistics - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>