311  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Hải Phòng

  

Bảo An tuyển dụng Nhân viên Xuất nhập khẩu trong tháng 04/2016

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Nhật )

CareerLink's Client - Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Nhật )

CareerLink's Client - Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Nhật )

CareerLink's Client - Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu (tiếng Anh hoặc tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu (tiếng Anh hoặc tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Tiep van Vmax - Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Quảng Bình - Hải Phòng

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU (IMPORT EXPORT MANAGER)

Vinh - Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU (IMPORT EXPORT MANAGER)

Vinh - Hải Phòng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Thuong mai va Tiep van Toan cau - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Thuong mai va Tiep van Toan cau - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>