240  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Hải Phòng

  

Bảo An tuyển dụng Nhân viên Xuất nhập khẩu trong tháng 04/2016

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bảo An tuyển dụng Nhân viên Xuất nhập khẩu trong tháng 04/2016

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Thuong mai va Tiep van Toan cau - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Thuong mai va Tiep van Toan cau - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Nhật )

CareerLink's Client - Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Nhật )

CareerLink's Client - Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Chuyên viên Xuất nhập khẩu

Hà Nội - Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Mua Bán

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu N3

Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm xuất nhập khẩu

Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu - khai báo hải quan

Hải Phòng - 500 $ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng - 400-550 $ một tháng

Nhân viên khai hải quan, xuất nhập khẩu tại Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân viên kế toán, nhân viên xuất nhập khẩu

Vinh - Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>