197  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Hải Phòng

  

Công ty Cổ Phần CGM tuyển dụng kế toán,nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan CGM tuyen dung ke toan,nhan vien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công ty XNK Bình Nguyên tuyển kế toán, nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty XNK Binh Nguyen tuyen ke toan, nhan vien - Hải Phòng

cần tuyển nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

cong ty cp tm dau tu va xnk vat tu - Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên xuất nhập khẩu

Hải Phòng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu - phòng kinh doanh

Hải Phòng - 400-600 $ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Procurement Staff ( Male Only )

Cong Ty TNHH LG Electronics Viet Nam Hai Phong - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Assistant Manager/manager Logistics Tại Hải Phòng (800-1000$)

Cong Ty TNHH OS Power Viet Nam - Hải Phòng - 800-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

H549 ] Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng - 400 $ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Supply Chain Planning Staff

Cong Ty TNHH LG Electronics Viet Nam Hai Phong - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>