167  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Hải Phòng

  

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Hao Hung Hai Phong - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên và trường phòng Xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Văn Phòng Đại Diện Tại Hải Phòng

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu Tiếng Hàn

Cong ty CP Dau tu va Khoang san Hoang Huy - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Và Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Tat ca Muc luong - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Nhật )

CareerLink's Client - Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Nhật )

CareerLink's Client - Hải Phòng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Nhật )

Hải Phòng

Trưởng Phòng Mua Hàng Và Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh)

Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hải Phòng - 7.500.000₫ một tháng

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Cty TNHH Nippon Kodo Viet Nam - Hải Phòng - 7.500.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu - phòng kinh doanh

Hải Phòng

Nhân viên xuất nhập khẩu, giao nhận, Phó Phòng Kinh doanh, xuất nhập khẩu

Hải Phòng

Nhân viên kế toán, nhân viên xuất nhập khẩu

Vinh - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>