3712  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Hà Nội

  

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Vũ Tuyển Dụng Nhân Viên Pha Chế

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Vũ Tuyển Dụng Nhân Viên Thu Ngân

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Cộng Tác Viên Tuyển Dụng Lao Động Lương Cao

Cong ty Co phan XNK & Dau tu XD Toan - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Tuyển Dụng Lao Động Lương Cao

Cong ty Co phan XNK & Dau tu XD Toan - Hà Nội

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Đồ Gia Dụng

Hà Nội

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bảo Phong Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Minh Vũ Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Cần Tuyển Nhân Viên Hành Chính Tiếng Trung

Han You Engineering JSC - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty CP Xuat nhap khau va dau tu Hoa - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất, nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY CO PHAN XUAT KHAU LAO DONG THUONG MAI - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY CO PHAN XUAT KHAU LAO DONG THUONG MAI - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu & kiêm mua vật tư

Cong ty TNHH Thuong mai va xay dung Phuong Linh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va dau tu xay dung - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Khoang san va Xay dung Capital - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Giám Đốc Giao Nhận Vận Tải

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Giao Nhận Vận Tải

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>