11891  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Hà Nội

  

Ngoại ngữ - Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Cong ty Co phan Viet Chuan - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Viet Chuan - Hà Nội

Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Hà Nội

gấp]nhân Viên Xuất Nhập Khẩu[tuyển Dụng Tháng 9]

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Trung

Hà Nội

Tuyển dụng Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH UFO Viet Nam - Hà Nội

Tuyển Dụng nhân viên xuất nhập khẩu

Hà Nội

Tuyển Dụng Quản Lý Bán Hàng Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Vật Tư (vật Tư Xây Dựng Hoàn Thiện)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Hung Vuong - Hà Nội

tuyển trưởng phòng xuất nhập khẩu

cong ty co phan san xuat va thuong mai hoan - Hà Nội

Tuyển Nhân viên phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Cong ty CP Van Tai va Xau Dung cong Trinh - Hà Nội

Tuyển nhân viên kinh doanh Xuất nhập khẩu

Cong ty CP Dich vu ky thuat va XNK PHT - Hà Nội

Tuyển Gấp Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Tuyển Gấp Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu Thành Thạo Tiếng Trung

Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Phụ Trách Nhập Hàng

Cong Ty TNHH TM UK Viet Nam - Hà Nội

Tuyển Nhân Viên & Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (xnk)

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty Co phan Quoc te Viet Thai - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Gấp Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Hoa Sen Yeu - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Giám Đốc Trung Tâm Xuất Khẩu Lao Động

Cong Ty Co Phan Nhan Luc Viet Tin - Hà Nội - 500-750 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>