13  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Điện Biên

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trợ Lý Giám Đốc

CONG TY CP XNK SAIGONTOURIST - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH TAM DIEM SANG - Điện Biên Phủ

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng (Logistics)

Cong ty TNHH Nang Luong Moi Truong Bien Dong - Điện Biên Phủ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Khai Hải Quan, Điều Phối

Tiep van Ky Nguyen - Điện Biên Phủ

kế toán

Cong ty TNHH & TM Hai Van - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Trợ Lý Giám Đốc

CONG TY CP XNK SAIGONTOURIST - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Logistics

CONG TY CO PHAN INTERLINK - Điện Biên Phủ

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phụ Kho Kiêm Giao Hàng (Xe Máy)

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kho

Điện Biên Phủ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng