Việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Điện Biên

Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 19 trong 19 việc làm  

Ngoại ngữ - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN SAN MAY - Điện Biên Phủ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng

MICZONE GROUP - Điện Biên Phủ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Tư Vấn Tài Chính Tín Dụng Cá Nhân Cho Tập Đoàn Tài Chính PPF

Điện Biên Phủ

Tuyển Nhân Viên Xử Lý Nợ Cho Tập Đoàn Tài Chính PPF

Điện Biên Phủ

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Tây Bắc

Điện Biên

GIÁM SÁT KINH DOANH VÙNG TÂY BẮC

Cong Ty Thiet Bi Dinh Vi Viettel - Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc (asm)

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Tây Bắc

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Giám Sát Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Nhân Viên Kinh Doanh, Quản Lý Kinh Doanh

Điện Biên

GIÁM SÁT KINH DOANH VÙNG TÂY BẮC

Cong Ty Thiet Bi Dinh Vi Viettel - Điện Biên

GIÁM SÁT KINH DOANH VÙNG TÂY BẮC

Cong Ty Thiet Bi Dinh Vi Viettel - Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc (asm)

Điện Biên

Quản Lý Bán Hàng (asm)

Đà Nẵng - Điện Biên Phủ