25  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Điện Biên

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trợ Lý Giám Đốc

CONG TY CP XNK SAIGONTOURIST - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH TAM DIEM SANG - Điện Biên Phủ

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Online

Cong ty TNHH MICROLINK Viet Nam - Điện Biên Phủ

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng (Logistics)

Cong ty TNHH Nang Luong Moi Truong Bien Dong - Điện Biên Phủ

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Điện Biên

CONG TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI Q&G VIET - Điện Biên - 10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khai Hải Quan, Điều Phối

Điện Biên Phủ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Khai Hải Quan, Điều Phối

Tiep van Ky Nguyen - Điện Biên Phủ

Nhân Viên Tư Vấn

Điện Biên Phủ

Nhân Viên Bảo Vệ

Điện Biên Phủ - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - IT System & Network Administrator

CONG TY CP XNK SAIGONTOURIST - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự - Trưởng Phòng Nhân Sự

CONG TY CP XNK SAIGONTOURIST - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Trợ Lý Giám Đốc

CONG TY CP XNK SAIGONTOURIST - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Logistics

CONG TY CO PHAN INTERLINK - Điện Biên Phủ

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phụ Kho Kiêm Giao Hàng (Xe Máy)

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Giao Nhận

Cong ty TNHH MICROLINK Viet Nam - Điện Biên Phủ

trang:     1 | 2    >>