91  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Điện Biên

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Phòng Vật Tư / Mua Hàng Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Ky Thuat Nhat - Điện Biên Phủ

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP TMDV SBTC - Điện Biên

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Cung Ứng

Cong ty Co phan Anh Thang - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales & Marketing Thị Trường Nước Ngoài

CONG TY CP DAU TU CONG NGHIEP SAI GON SECOIN - Điện Biên Phủ

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Shipping Executive (Six Months)

Cong ty TNHH VINH THUY - Điện Biên Phủ - 400-700 $ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Đào Tạo Quốc Tế

Truong Dai hoc Cong nghe Thanh pho Ho Chi Minh - Điện Biên Phủ

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thu Mua Nước Ngoài / Nhập Khẩu (Tiếng Anh Hoặc Hoa)

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thu Mua Nước Ngoài / Nhập Khẩu (Tiếng Hoa)

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Ngoại Thương (sales Xuất Khẩu)

Điện Biên Phủ

Tuyển Gấp 02 Phụ Trách Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình

Điện Biên Phủ

Tuyển Tư Vấn Tài Chính Tín Dụng Cá Nhân Cho Tập Đoàn Tài Chính PPF

Điện Biên Phủ

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Cơ Khí Vận Hành

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thủ Kho

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Cơ Khí Vận Hành

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thủ Kho

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Trưởng Phòng Dự Án

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Điện Biên

Xây dựng - Kế Toán Vật Tư Công Trình

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Điện Biên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Thu Mua - Báo Giá

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Công Trình

Cong ty TNHH Ky Thuat Nhat - Điện Biên Phủ

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ Khí Vận Hành

Cong ty Co phan XNK Cong nghiep Viet Nam - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>