Việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Điện Biên

Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 20 việc làm  

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Điện Biên

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN SAN MAY - Điện Biên Phủ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Điện Biên

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Điện Biên

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Điện Biên

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng

MICZONE GROUP - Điện Biên Phủ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất Khẩu Lao Động

Đà Nẵng - Điện Biên Phủ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 02 Phụ Trách Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình

Điện Biên Phủ

Tuyển Tư Vấn Tài Chính Tín Dụng Cá Nhân Cho Tập Đoàn Tài Chính PPF

Điện Biên Phủ

Chuyên Viên Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình

Điện Biên Phủ

Kế Toán Bán Hàng - Tuyển Gấp

Tp Hồ Chí Minh - Điện Biên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cho Tập Đoàn PPF-finance(Ca Part Time)

Điện Biên Phủ - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Xử Lý Nợ Cho Tập Đoàn Tài Chính PPF

Điện Biên Phủ

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Làm Việc Tại Tp Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Bán Hàng (asm)

Đà Nẵng - Điện Biên Phủ

Nhân Viên Kinh Doanh, Quản Lý Kinh Doanh

Điện Biên