Việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Điện Biên

Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 15 trong 15 việc làm  

Giám Sát Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Chi Nhánh

Điện Biên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc (asm)

Điện Biên

Kiểm Soát Nội Bộ Chi Nhánh

Điện Biên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

kế toán

Cong ty TNHH & TM Hai Van - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc (asm)

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Tây Bắc

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Giám Sát Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc (asm)

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Giám Đốc Kinh Doanh Vùng Tây Bắc

Điện Biên

Nhân Viên Kinh Doanh, Quản Lý Kinh Doanh

Điện Biên