49  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Cần Thơ

  

Giám Sát Sản Xuất

Cần Thơ

Trợ Lý Sản Xuất

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Cần Thơ

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất (bianfishco_pgđsx)

Cần Thơ

Cộng tác viên tín dụng tiêu dùng

CONG TY CO PHAN DICH VU TU VAN CAU VONG - Cần Thơ

Alpha: tuyển 10 trưởng vùng KD, 20 NVKD (chấp nhận SV mới ra trường)

Việt Linh - Cần Thơ - 7.000.000₫ một tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CẦN THƠ TUYỂN THỦ KHO THÀNH PHẨM

Cần Thơ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Thủ Kho

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh, trợ lý

Cần Thơ

Chuyên Viên Kinh Doanh

Cần Thơ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó TGĐ phụ trách kinh doanh - Công ty CP Thủy sản Bình An (Binhanfishco)

SHB - Cần Thơ

Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An (Binhanfishco)

SHB - Cần Thơ

Lái xe nâng

GreenFeed - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Cần Thơ

Sales Admin

Cần Thơ

Phó Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Chi Nhánh Cần Thơ

Cần Thơ

Phó Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Chi Nhánh Cần Thơ

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>