71  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Cần Thơ

  

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất (bianfishco_pgđsx)

Cần Thơ

Tổ trưởng sản xuất

Cần Thơ

Giám Sát Sản Xuất

Cần Thơ

Xây dựng - Nhân Viên Kho

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Cộng tác viên tín dụng tiêu dùng

CONG TY CO PHAN DICH VU TU VAN CAU VONG - Cần Thơ

Tuyển Nhân viên Kế toán

Cần Thơ

Xuân Lợi: tuyển nam trưởng tỉnh, nam NVKT, nam NVKD

Việt Linh - Cần Thơ

Alpha: tuyển 10 trưởng vùng KD, 20 NVKD (chấp nhận SV mới ra trường)

Việt Linh - Cần Thơ - 7.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Ngan Hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam (eximbank) - Cần Thơ

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Ngan Hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam (eximbank) - Cần Thơ

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Nhân sự - Kế Toán Thanh Toán

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Cố vấn khách hàng

Cong ty co phan An Khanh - Cần Thơ

Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Cần Thơ

FPT Telecom - Cần Thơ

Nhân Viên Pg Active - Cần Thơ

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho phụ tùng

Cong ty co phan An Khanh - Cần Thơ

General Accountant (kế Toán Tổng Hợp): 01 Position (01 Vị Trí)

Cần Thơ

Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Cần Thơ

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>