64  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Cần Thơ

  

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất (bianfishco_pgđsx)

Cần Thơ

Tổ trưởng sản xuất

Cần Thơ

Nhân viên Hỗ trợ tín dụng (BO)

Cần Thơ - An Giang

Cộng tác viên tín dụng tiêu dùng

CONG TY CO PHAN DICH VU TU VAN CAU VONG - Cần Thơ

Alpha: tuyển 10 trưởng vùng KD, 20 NVKD (chấp nhận SV mới ra trường)

Việt Linh - Cần Thơ - 7.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Ngan Hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam (eximbank) - Cần Thơ

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

02 Senior Sales Representative (NV Bán Hàng Cấp Cao)

Cần Thơ

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chi Nhánh Cần Thơ

FPT Telecom - Cần Thơ

Nhân viên quản lý tồn kho

Cong ty TNHH Duoc Pham AAA - Cần Thơ

Nhân viên kỹ thuật dự án nông nghiệp

Cong ty CP Gentraco - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

quản lý tỉnh

Cần Thơ - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển thị trường

CONG TY TNHH DAU TU va CONG NGHE HUNG HY - Cần Thơ

Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu Tồn Kho

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý trình được, cộng tác viên. trình dược viên

Cong Ty TNHH Thuong Mai ISOPHARCO - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh (bianfishco_pgđkd)

Cần Thơ

Nhân Viên Bán Hàng Kỹ Thuật

Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh

Chi nhanh cong ty Co phan thuong mai va tu - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kế toán

Chi nhanh cong ty Co phan thuong mai va tu - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>