65  

việc làm tuyen dung xuat nhap khau tại Cần Thơ

  

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Thông Thạo Tiếng Hoa

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Thông Thạo Tiếng Hoa

Cần Thơ

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Thông Thạo Tiếng Hoa

Cần Thơ

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Thông Thạo Tiếng Hoa

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Lao động phổ thông (công nhân sản xuất)

CONG TY TNHH NHUA MIEN TAY - Cần Thơ

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất (bianfishco_pgđsx)

Cần Thơ

Lao Động Phổ Thông (Công Nhân Nhà Máy Sản Xuất Nhựa)

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN GIA DỤNG (SALES STAFF)

Cần Thơ

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN GIA DỤNG (SALES STAFF)

Cần Thơ

Kinh doanh - Nhân Viên Tín Dụng[Cần Thơ]

CONG TY CO PHAN DICH VU TU VAN CAU VONG - Cần Thơ

Kinh doanh - Nhân Viên Tín Dụng

CONG TY CO PHAN DICH VU TU VAN CAU VONG - Cần Thơ

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Tín Dụng[Cần Thơ]

CONG TY CO PHAN DICH VU TU VAN CAU VONG - Cần Thơ

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tín Dụng[Cần Thơ]

CONG TY CO PHAN DICH VU TU VAN CAU VONG - Cần Thơ

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tín Dụng

CONG TY CO PHAN DICH VU TU VAN CAU VONG - Cần Thơ

Nhân viên Hỗ trợ tín dụng (BO)

Cần Thơ - An Giang

Tuyển Nhân viên Kế toán

Cần Thơ

Ô Tô Trường Hải Tuyển Nhiều Vị Trí

Cần Thơ

Tuyển Sinh VIên Làm Bán Thời Gian Buổi Tối, Sáng

Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thị trường thuốc/ vi sinh nuôi trồng thủy sản

CONG TY CO PHAN DAU TU XUAT NHAP KHAU VIET - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI ANH TUAN - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>