30  

việc làm tuyen dung vien chuc tại Sóc Trăng

  

Chăm sóc khách hàng - Trình Dược Viên Sóc Trăng

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Sóc Trăng

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Sóc Trăng - Kỹ Thuật Viên Điều Hành

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Kỹ Thuật Viên Quản Lý Hạ Tầng - Fpt Telecom Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Sóc Trăng

Cong ty co phan Nam Duoc - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Sóc Trăng

Cong ty co phan Nam Duoc - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Xã

Sóc Trăng

Nhân Viên IT

Tieng Viet - Sóc Trăng

Nhân Viên IT

Sóc Trăng

Giáo Viên Lý THPT

Sóc Trăng - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Lý THPT

Sóc Trăng - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Lĩnh Vực Phân Bón)

Sóc Trăng

Bạc Liêu / Sóc Trăng - Chuyên Viên

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tài xế xe tải

Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh Đại Lý - Khu Vực Sóc Trăng

Sóc Trăng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CONG TY TNHH SAN XUAT GIONG THUY SAN NAM DUONG - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Cong ty Co Phan My Pham Demax Viet Nam - Sóc Trăng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Mỹ phẩm/Thời trang/Trang sức - Giám Sát Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Cong ty Co Phan My Pham Demax Viet Nam - Sóc Trăng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>