13  

việc làm tuyen dung vien chuc tại Sóc Trăng

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Sóc Trăng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Sóc Trăng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Sóc Trăng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Sóc Trăng

Nhân viên siêu thị tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng 24

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh

Sóc Trăng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Dược Otc

Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược

Sóc Trăng - Long An

Cộng tác viên kinh doanh

Cong ty Co Phan Garena Vietnam - Sóc Trăng

Trình Dược Viên - Sóc Trăng 27

Cong ty TNHH Starphar - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng

Sóc Trăng

Giám Đốc Nhân Sự

Sóc Trăng

Giám đốc nhân sự

Cong ty thuy san Khanh Sung - Sóc Trăng

Giám Sát Kinh Doanh (Tại Sóc Trăng - Bạc Liêu)

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Sóc Trăng