Việc làm tuyen dung vien chuc tại Sóc Trăng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 34 việc làm  

Kinh doanh - Trình Dược Viên Sóc Trăng

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ VIỄN THÔNG A TẠI SÓC TRĂNG

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Sóc Trăng

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ VIỄN THÔNG A TẠI SÓC TRĂNG

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Sóc Trăng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Sóc Trăng

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Trình Dược Viên Sóc Trăng

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Sóc Trăng - Kỹ Thuật Viên Điều Hành

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Kỹ Thuật Viên Quản Lý Hạ Tầng - Fpt Telecom Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao Dịch Viên Phòng Hàng - Chi

Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường: An Giang, Sóc Trăng

Sóc Trăng - An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Xã

Sóc Trăng

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ VIỄN THÔNG A TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ VIỄN THÔNG A TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng

Trình Dược Viên Otc Kiêm Nhà Phân

Sóc Trăng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Lý THPT

Sóc Trăng - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Sóc Trăng

Giáo Viên Lý THPT

Tieng Viet - Sóc Trăng - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Tieng Viet - Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh (Lĩnh Vực Phân Bón)

Sóc Trăng

Nhân Viên IT

Tieng Viet - Sóc Trăng

Nhân Viên IT

Sóc Trăng

trang:     1 | 2    >>