11  

việc làm tuyen dung vien chuc tại Sóc Trăng

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Sóc Trăng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Sóc Trăng

Kinh doanh - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Sóc Trăng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Sóc Trăng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Sóc Trăng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Sóc Trăng

Trình Dược Viên - Sóc Trăng 27

Cong ty TNHH Starphar - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng

Sóc Trăng

Giám Sát Kinh Doanh, Cộng Tác Viên

Sóc Trăng

Giám Sát Kinh Doanh (Tại Sóc Trăng - Bạc Liêu)

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Sóc Trăng

Trợ lý chuyên môn 16

Truong THCS-THPT iSchool Soc Trang - Sóc Trăng

Trưởng/phó Phòng Khách Hàng

Sóc Trăng

Công Nhân Thi Công - Bảo Trì

Sóc Trăng