19  

việc làm tuyen dung vien chuc tại Sóc Trăng

  

Kho vận/Vật tư - Fpt Telecom Tuyển Kỹ Thuật Viên Điều Hành Tại Sóc Trăng

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Sóc Trăng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Giáo Viên Thcs

Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Trách Địa Bàn Hậu Giang & Sóc Trăng

Sóc Trăng - Hậu Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Xã

Sóc Trăng

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

LPB_Sóc Trăng_Chuyên viên Khách hàng

Sóc Trăng

Giám Sát Kinh Doanh, Cộng Tác Viên

Sóc Trăng

Kỹ Sư Cơ Khí Đường ống (Mechanical / Piping Engineer)

Sóc Trăng

Kỹ Sư Cơ Khí Đường ống (Mechanical / Piping Engineer)

Sóc Trăng

Giám Đốc Nhân Sự

Sóc Trăng

Trợ Lý Ban Quản Lý Dự Án

Sóc Trăng

Assistant

Sóc Trăng

Giám Sát Kinh Doanh (Tại Sóc Trăng - Bạc Liêu)

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó Phòng Khách Hàng

Sóc Trăng

Công Nhân Thi Công - Bảo Trì

Sóc Trăng

Kế toán

Cong Ty TNHH Tri Nong Viet - Sóc Trăng

Kế toán

Cong Ty TNHH Tri Nong Viet - Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho

Cong Ty TNHH Tri Nong Viet - Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng