8  

việc làm tuyen dung vien chuc tại Sóc Trăng

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược Tại Sóc Trăng

CONG TY TNHH TUE LINH - Sóc Trăng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Quản Lý Kho Đtdđ / Laptop Tại Sóc Trăng

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Sóc Trăng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Quản Lý Kho Đtdđ / Laptop

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Sóc Trăng

Cộng tác viên kinh doanh

Cong ty Co Phan Garena Vietnam - Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng

Sóc Trăng

Quản lý tỉnh

Sóc Trăng - Bến Tre

Giám đốc nhân sự

Cong ty thuy san Khanh Sung - Sóc Trăng

Giám Sát Kinh Doanh (Tại Sóc Trăng - Bạc Liêu)

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng