Việc làm tuyen dung vien chuc tại Cao Bằng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 10 trong 10 việc làm  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Đi Tỉnh

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE HA NOI - Hà Nội - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đại Diện Thương Mại Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn

Hà Giang - Cao Bằng

Nhân sự - Nhân Viên Giám Sát Kho Siêu Thị (Metro, Bigc, Coopmart, Aeon)

Cong ty TNHH Thuong Mại Dịch Vụ Dàu Tu Pha't - Cao Bằng - Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Cao Bằng

Giám Sát Bán Hàng

Cao Bằng - Bắc Giang

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc

Cao Bằng - Bắc Ninh - 15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Miền

Cao Bằng - Cần Thơ

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Cao Bằng

Cao Bằng

Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Quỹ

Cao Bằng

Phó Giám Đốc Bán Hàng Miền Bắc

Cao Bằng