8  

việc làm tuyen dung vien chuc tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên/chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - Cao Bằng

Nhân Viên/chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cao Bằng

Nhân viên QC

Crystal Apparel Ltd - Cao Bằng

Nhân viên bán hàng dược phẩm cao cấp

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 6.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Nội

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien KIDO - Hà Nội - Cao Bằng

Đại diện kinh doanh Khu vực Miền Bắc 13

Cong ty CP Y te AMV GROUP - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Thiết Bị- Vmpco

Cong Ty CP Quan Tri Nguon Nhan Luc Mtalent - Cao Bằng

Phó Tổng Giám đốc Nội chính

Cong ty Than coc va Khoang san Viet Trung - Cao Bằng