621  

việc làm tuyen dung tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển nhân viên kinh doanh sử dụng tiếng Nhật

Lào - Hải Phòng

Nhân Viên Phát Triển Ứng Dụng IOS Và Android (tiếng Anh / Tiếng Nhật)

Hải Phòng

Tuyển trưởng phòng hành chính, phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

HP] Nhân Viên Phiên Dịch Tiêng Nhật (2 Người) ($400-$450)

Hải Phòng - 400-450 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Bộ Phận Mua Hàng Biết Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Kỹ Sư Điện / Cơ Khí (Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Hải Phòng - 400-450 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Quản Lý Xưởng Gia Công ( Tiếng Nhật - Anh)

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật và Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>