619  

việc làm tuyen dung tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC TAKAJO TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Điện Biên Phủ - Hải Phòng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Điện Biên Phủ - Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung - Tiếng Nhật - Tiếng Hàn - Tiếng Anh

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật (hải Phòng)

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (D)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (D)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật [HL]

Hải Phòng - 400-800 $ một tháng

H1143 ] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Hải Phòng - 700 $ một tháng

Quản lý mua hàng tiếng Nhật (lương 800 USD ~ 1,500 USD)

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật [HL] - Hà Nội hoặc Hải Phòng

Hà Nội - Hải Phòng - 400-800 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật [HL] - Hà Nội hoặc Hải Phòng

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hà Nội - Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật [HL] - Hà Nội hoặc Hải Phòng

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hà Nội - Hải Phòng

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

Hải Phòng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật/ Sản Xuất Linh Kiện (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

Hải Phòng

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

Hải Phòng

Trưởng Phòng Mua Hàng / Cung Ứng / Kho ( Tiếng Nhật )

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>