1069  

việc làm tuyen dung tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Phiên Dịch Tiếng Nhật, Trung, Hàn

Hải Phòng

Nhân viên phòng nhân sự (sử dụng tiếng Nhật)

Tat ca Muc luong - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

H1268 ] KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT Tuyển gấp

Hải Phòng - 400-550 $ một tháng

H1143 ] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2 Tuyển gấp

Hải Phòng - 700 $ một tháng

H1086 ] giáo viên tiếng Nhật Tuyển gấp

Hải Phòng - 400-600 $ một tháng

H469 ] Phiên dịch tiếng nhật Tuyển gấp

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

H231 ] Phiên dịch tiếng Nhật Tuyển gấp

Hải Phòng - 400-700 $ một tháng

H1096 ] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2 Tuyển gấp

Hải Phòng - 600-750 $ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn (tiếng Nhật/anh)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Tuyển Trưởng Phòng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật/anh)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Phòng Kĩ Thuật Chế Tạo (tiếng Nhật N3)

Cong ty TNHH MTV Asahi tec VN - Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Phòng Kĩ Thuật Chế Tạo (tiếng Nhật N3)

Cong ty TNHH MTV Asahi tec VN - Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kí Thuật Khuôn (tiếng Anh/nhật)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn (tiếng Nhật/anh)

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kí Thuật Khuôn (tiếng Anh/nhật)

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kí Thuật Khuôn (tiếng Anh/nhật)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Tuyển Trưởng Phòng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật/anh)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Tuyển Trưởng Phòng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật/anh)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kí Thuật Khuôn (tiếng Anh/nhật)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn (tiếng Nhật/anh)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>