455  

việc làm tuyen dung tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC TAKAJO TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

Hải Phòng

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Kế toán tiếng Nhật sơ cấp

Hải Phòng - 500 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân viên Hành chính biết tiếng Nhật 22

Cong ty TNHH Fujimold Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Hành chính biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH Fujimold Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

H933 ] Kế toán tiếng Nhật sơ cấp Mới

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

Nhân viên nghiệp vụ biết tiếng Nhật 21

Cong ty TNHH Fong Ho - Hải Phòng

QAC/HSE Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

Hải Phòng

Nhân viên nghiệp vụ biết tiếng Nhật 13

Cong ty TNHH Fong Ho - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

H896 ] Phiên dịch tiếng Trung - Nhật N2 hành chính KCN Tràng Duệ

Hải Phòng

Nhân viên nghiệp vụ biết tiếng Nhật 08

Cong ty TNHH FOng Ho - Hải Phòng

H888 ] Biên phiên dịch tiếng Nhật N2 phòng hành chính

Hải Phòng - 700-1.000 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Hải Phòng)

Hải Phòng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>