471  

việc làm tuyen dung tieng nhat tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC TAKAJO TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

Hải Phòng

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Giáo viên và phiên dịch viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat Ngu Momiji - Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân viên phòng Nhân sự (Tiếng Nhật N3)

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( VSIP Hải Phòng)

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Nhật (C)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Nhật (C)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Nhật (C)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

H933 ] Kế toán tiếng Nhật sơ cấp

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

Kế toán tiếng Nhật sơ cấp

Hải Phòng - 500 $ một tháng

QAC/HSE Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

Hải Phòng

H896 ] Phiên dịch tiếng Trung - Nhật N2 hành chính KCN Tràng Duệ

Hải Phòng

H888 ] Biên phiên dịch tiếng Nhật N2 phòng hành chính

Hải Phòng - 700-1.000 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Hải Phòng)

Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật, Tiếng Hàn

Hải Phòng

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH (TIẾNG NHẬT) - VSIP Hải Phòng, Tp. Hải Phòng

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>