2207  

việc làm tuyen dung thuy san tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Bất động sản - HR Executive/ Chuyên Viên Tuyển Dụng

Cong Ty CP Five B - Tp Hồ Chí Minh

VINGROUP Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh Bất động sản - Hồ Chí Minh

Vingroup Joint Stock Company - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý sản xuất giá công thủy hải sản

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường Nội Địa (Lĩnh Vực Thủy Sản)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Thủy Sản (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Khai Thác - Đánh Bắt Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Khai Thác - Đánh Bắt Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chế Biến Thủy Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC (Thủy Sản)

Cong ty TNHH thuong mai Viet Korea - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chế biến thủy hải sản

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chế biến thủy hải sản

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chế biến thủy hải sản

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Product Executive - Aquaculture / Chuyên Viên Sản Phẩm - Thuỷ Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng thủy sản

Cong ty Co phan Che bien va Xuat nhap khau - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua Thủy hải sản

Repertoire Culinaire VN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sale Thủy Sản (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên QC thủy sản

GREEN FARMS SEAFOOD JSC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sale thủy sản

Cong Ty TNHH MTV Tran Han - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>