7  

việc làm tuyen dung thuy san tại Cà Mau

  

Nhân viên sale

Cong ty TNHH Che bien va Xuat khau Thuy san - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sale

Cong ty TNHH che bien va xuat khau Thuy san - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sale

Cong ty TNHH che bien va xuat khau Thuy san - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH che bien va xuat khau Thuy san - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cầu đường 03

Cong ty Co phan Xay dung Phuoc Thanh - Cà Mau

Kỹ Sư Nông Nghiệp Chuyên Về Lúa, Cá, Rau 07

Cong Ty Co Phan Thuong Mai va San Xuat Vien - Cà Mau

Trình dược viên Cà Mau ( Lương cao, Gấp )

Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng