12  

việc làm tuyen dung thuy san tại Cà Mau

  

Giám đốc điều hành ,nhân viên kinh doanh

CONG TY TNHH GIONG THUY SAN HUNG PHU - Cà Mau - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn, hỗ trợ KH

CONG TY TNHH MTV THUY SAN VAN THINH - Bến Tre - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sale

Cong ty TNHH Che bien va Xuat khau Thuy san - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sale

Cong ty TNHH che bien va xuat khau Thuy san - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sale

Cong ty TNHH che bien va xuat khau Thuy san - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH che bien va xuat khau Thuy san - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cầu đường 03

Cong ty Co phan Xay dung Phuoc Thanh - Cà Mau

Kỹ Sư Nông Nghiệp Chuyên Về Lúa, Cá, Rau 07

Cong Ty Co Phan Thuong Mai va San Xuat Vien - Cà Mau

Kỹ Thuật Viên Nông Nghiệp

Cà Mau - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng (Dược ) 23

Cong Ty TNHH Tue Linh - Cà Mau

Trình dược viên Cà Mau ( Lương cao, Gấp )

Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng Cà Mau

TNHH MTV TMDV MBV - Cà Mau - 5.000.000₫ một tháng