7  

việc làm tuyen dung thuy san tại Cà Mau

  

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Trị Bệnh Thủy Sản Và Nông Nghiệp

Cà Mau - Tiền Giang

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CONG TY TNHH MTV SX GIONG THUY SAN HOANG DANH - Cà Mau - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

NV GIAO HÀNG, PHU KHO - CÀ MAU

Cà Mau - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Tờ Rơi Tại Cà Mau

Cà Mau - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cà Mau - Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

• Cong Ty TNHH SX GTS Loc Tien Phat - Ninh Thuận - Cà Mau - 5.000.000₫ một tháng