6  

việc làm tuyen dung thuy san tại Cà Mau

  

Xây dựng - Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án B.O.T

Cong ty CP Xay dung Thuong mai Thoi Binh - Cà Mau

Anh Tuấn: tuyển 04 trưởng CN, 30 NV PTTT, 01 NV phòng lab

Việt Linh - Cà Mau - 20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Cà Mau

Cà Mau

Tư Vấn Tài Chính

Cong ty bao hiem nhan tho Dai-ichi Viet Nam - Cà Mau

Nhân Viên Kinh Doanh

Cà Mau - Tiền Giang

Tư vấn Tài chính

CONG TY BAO HIEM NHAN THO DAI-ICHI LIFE VIET NAM - Cà Mau