484  

việc làm tuyen dung thuc pham tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Đại Diện Phân Phối Sản Phẩm Độc Quyền 5

N.S.B Group - Hải Dương - Hưng Yên - 3.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỘC

Hưng Yên

Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Cong ty Khoa hoc ung dung VPS - Hưng Yên - 15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Hưng Yên

Nhân Viên Kho Bán Thành Phẩm

Hưng Yên

Nhân Viên Kho Bán Thành Phẩm

Hưng Yên

Thủ Kho Thành Phẩm

Hưng Yên

Nhân Viên Sản Xuất Dược Phẩm

Hưng Yên

Nhân Viên Sản Xuất Dược Phẩm

Hưng Yên

KCS thành phẩm - khu vực Văn Giang, Hưng Yên

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

KCS thành phẩm khu vực Hưng Yên

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm

Hưng Yên

Giám Sát Kho Thành Phẩm - Fgwh Supervisor

Hưng Yên

Nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Hưng Yên

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (P. R&D)

Hưng Yên

Nhân Viên Bảo Hành Kỹ Thuật Sản Phẩm Kangaroo

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Hưng Yên

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng Khu Vực Hưng Yên

CONG TY TNHH EROSS VIET NAM - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Tiêu Dùng Khu Vực Hưng Yên

CONG TY TNHH EROSS VIET NAM - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>