7  

việc làm tuyen dung thu ngan tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thu Ngân Siêu Thị

Hà Nội - Bắc Giang - 3.300.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Làm Việc Tại Bắc Giang (lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động)

Bắc Giang

Cán bộ tuyển dụng lao động địa phương

Cong Ty CP Cung Ung Nhan Luc Polimex - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Bắc Giang

Kế toán trưởng

Cong ty Seo Chang Vina - Bắc Giang

Phụ Trách An Ninh

Bắc Giang

Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Bắc Giang