13  

việc làm tuyen dung thu ngan tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Karaoke 107 Đào Tấn tuyển lễ tân,thu ngân, tạp vụ

Hà Nội - Bắc Giang

Thu ngân

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TOC DEP - Bắc Giang

Cán bộ tuyển dụng lao động địa phương

Cong Ty CP Cung Ung Nhan Luc Polimex - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc phân tích tín dụng (CA) - MSB

Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân viên kế toán

Cong ty CP May Viet Han - Bắc Giang

Kế toán tổng hợp

Cong ty TNHH Dau Tu Va Thuong Mai 379 - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán

Ecoprint - Bắc Giang

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty CP May Viet Han - Bắc Giang

Kế toán 20

Ecoprint - Bắc Giang

Phụ trách hành chính nhân sự 17

CONG TY TNHH E.MOSS VIET NAM - Bắc Giang

Phó Trưởng VP Đại Diện

Bắc Giang

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Fine Land Apparel Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty Seo Chang Vina - Bắc Giang