18  

việc làm tuyen dung tai xe tại Vĩnh Long

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tài Xế - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Quản Lý Kho Làm Việc Tại Cần Thơ( hoặc Vĩnh Long)

Cần Thơ - Vĩnh Long

Kinh doanh - Nhân Viên Bán Hàng Tại Vĩnh Long

CN CONG TY TNHH MTV TM GIANG ANH (TP.HA NOI) - Vĩnh Long - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại Vĩnh Long

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại Vĩnh Long

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại Vĩnh Long 26

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Vĩnh Long

Nhân viên kinh doanh

Cong ty co phan gom su toan quoc -CN vinh - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Sơn - Cnvl

Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất - Cnvl

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Vĩnh Long - Nhân viên hành chánh 26

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Vĩnh Long

Thợ Đồng - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ - rập

BOHSING ENTERPRISE CO., LTD - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

BOHSING ENTERPRISE CO., LTD - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Quản Lý Hành Chánh Nhân Sự

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long

Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Lương

Vĩnh Long