15  

việc làm tuyen dung tai xe tại Vĩnh Long

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Kho Làm Việc Tại Cần Thơ( Hoặc Vĩnh Long)

Cần Thơ - Vĩnh Long

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Vĩnh Long

Nhân viên bảo vệ cho nhiều vị trí 04

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng sản xuất

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long

Nhân viên bảo vệ cho nhiều vị trí

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng sản xuất 29

Cong ty Co phan ky thuat va O to Truong - Vĩnh Long

Chuyên viên tư vấn bán hàng 16

Cong ty CP O To Truong Hai THACO (KV Nam - Vĩnh Long

Chuyên viên (Trợ lý) Nhân sự 16

Cong ty CP O To Truong Hai THACO (KV Nam - Vĩnh Long

Giám Sát Vật Tư - CJ Vĩnh Long

Vĩnh Long - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Sát Sản Xuất

CONG TY CO PHAN QUOC TE GOM SU VIET - Hậu Giang - Vĩnh Long

Ngoại ngữ - Nhân Viên Admin - Cnvl

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Admin - Cnvl

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Sát Sản Xuất

CONG TY CO PHAN QUOC TE GOM SU VIET - Hậu Giang - Vĩnh Long

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Sản Xuất - Thức Ăn Chăn Nuôi

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Hậu Giang - Vĩnh Long

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Nhân Sự - Vĩnh Long

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long