33  

việc làm tuyen dung tai xe tại Vĩnh Long

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TÀI XẾ (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Tài Xế (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

TÀI XẾ (Chi Nhánh Vĩnh Long) 25

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Vĩnh Long

TÀI XẾ (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Vĩnh Long

Tuyển lái xe taxi

Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe taxi gấp

Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Xe

Vĩnh Long

Thủ kho xe 05

Cong Ty CP Ky Thuat va O To Truong Long - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Cước tại TP.Vĩnh Long và Thị xã Bình Minh-Vĩnh Long

FPT Telecom - Chi nhanh Vinh Long - Vĩnh Long

FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long tuyển Nhân Viên Thu Cước

Vĩnh Long

Kế Toán Trưởng (toàn Quốc)

Cần Thơ - Vĩnh Long

Nhân viên hành chánh 10

Cong Ty CP Ky Thuat va O To Truong Long - Vĩnh Long

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN - LẮP ĐẶT (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

NV ĐIỀU PHỐI (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Nhân Viên Thu Cước

Vĩnh Long

Nhân Viên Giao Nhận - Lắp Đặt (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Nv Điều Phối (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Nhân Viên Thu Cước 27

FPT Telecom - Chi nhanh Vinh Long - Vĩnh Long

Kế Toán Tổng Hợp (Cn Vĩnh Long)

Vĩnh Long

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN - LẮP ĐẶT (Chi Nhánh Vĩnh Long) 25

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Vĩnh Long

trang:     1 | 2    >>