16  

việc làm tuyen dung tai xe tại Vĩnh Long

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tài Xế Xe Nâng

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Xế - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải 13

Cong ty Co phan Thuc an Chan nuoi Spotlight - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng Tại Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại Vĩnh Long 26

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Vĩnh Long - Nhân viên hành chánh 26

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Vĩnh Long

VĨNH LONG – NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Thế giới di động - Vĩnh Long

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Tây)

Vĩnh Long - Trà Vinh

Công nhân may công nghiệp

BOHSING ENTERPRISE CO., LTD - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Đồng - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sơ đồ - rập

BOHSING ENTERPRISE CO., LTD - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Thu Hồi Nợ - Vĩnh Long

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Vĩnh Long

Luật/Pháp lý - Quản Lý Hành Chánh Nhân Sự

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long

Công nhân may công nghiệp

BOHSING ENTERPRISE CO., LTD - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Lương

Vĩnh Long