16  

việc làm tuyen dung tai xe tại Vĩnh Long

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cần Tuyển tài xế lái xe tại vĩnh Long

Vĩnh Long - 2.500.000₫ một tháng

CẦN NAM PHỤ XE TẢI NHẸ GIAO BÁNH KẸO,NƯỚC NGỌT LƯƠNG CAO

Vĩnh Long - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 15 Nhân Viên Nam Lơ Xe Giao Hàng

Vĩnh Long

Tuyển nam lđpt đóng gói sắp xếp hàng bánh mứt tết

Vĩnh Long - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Thu Hồi Nợ - Vĩnh Long

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Vĩnh Long

Nhân Viên Thu Hồi Nợ - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Quản Lý Hành Chánh Nhân Sự

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long

Công nhân may công nghiệp

BOHSING ENTERPRISE CO., LTD - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp 09

BOHSING ENTERPRISE CO., LTD - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Lương

Vĩnh Long

Nhân Viên Kỹ Thuật

Vĩnh Long

Nhân Viên Phụ Tùng

Vĩnh Long

Quản Lý Hành Chánh Nhân Sự

Vĩnh Long

Nhân Viên Nhân Sự - Tiền Lương

Vĩnh Long - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Long

Cố Vấn Dịch Vụ

Vĩnh Long