20  

việc làm tuyen dung tai xe tại Kiên Giang

  

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Kiên Giang

Nhân viên thu hồi nợ tín dụng

Cần Thơ - Kiên Giang - 6.500.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sale Tại Kiên Giang

Rạch Gía - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng (Làm Việc Tại Vinpearl Phú Quốc)

Kiên Giang - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Kiên Giang

Kiên Giang

Trình Dược Viên Tại Kiên Giang

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Hoa Thien Phu - Kiên Giang

Trình Dược Viên Tại Kiên Giang

Kiên Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Bán Hàng Tại Kiên Giang

CN CONG TY TNHH MTV TM GIANG ANH (TP.HA NOI) - Kiên Giang

Fpt Telecom Tuyển Nhân Viên Thu Cước Kiên Lương, Rạch Giá

Rạch Gía

Fpt Kiên Giang Tuyển Nhân Viên Thu Cước

Chi nhanh Kien Giang - Cong ty Co Phan Vien - Kiên Giang

Nhân Viên Bảo Vệ Ở Rạch Giá

Rạch Gía - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Cước - FPT Kiên Giang

Kiên Giang

Nhân Viên Thu Cước - FPT Kiên Giang 09

FPT Telecom - Rạch Gía

Nhân Viên Thu Cước - FPT Kiên Giang

FPT Telecom - Rạch Gía

Trình Dược Viên HCM, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh

Long An - Kiên Giang

Security staff ( bảo vệ)

Kiên Giang

Nhân viên thu cước Hà Tiên - Kiên Lương, Rạch Giá

Chi nhanh Kien Giang - Cong ty Co Phan Vien - Rạch Gía

Nhân viên kinh doanh (nam)

Cong ty TNHH Nem Uu Viet - Kiên Giang

Nhân viên bán hàng

Cong ty CP SX TM - DV Tri Hai - Kiên Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

Kiên Giang