22  

việc làm tuyen dung tai xe tại Kiên Giang

  

Trưởng nhóm/Giám sát bán hàng bảo hiểm xe máy

Bao hiem Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam - Kiên Giang

Nhân viên Lái xe

Kiên Giang

Nhân viên thu hồi nợ tín dụng

Cần Thơ - Kiên Giang - 6.500.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Kiên Giang

Kiên Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn tại Tân Hiệp, Kiên Giang 24

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Kiên Giang

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Bán Hàng Tại Kiên Giang

CN CONG TY TNHH MTV TM GIANG ANH (TP.HA NOI) - Kiên Giang

Fpt Telecom Tuyển Nhân Viên Thu Cước Kiên Lương, Rạch Giá

Rạch Gía

Fpt Kiên Giang Tuyển Nhân Viên Thu Cước

Chi nhanh Kien Giang - Cong ty Co Phan Vien - Kiên Giang

Kế Toán Bán Hàng

Vinh - Rạch Gía - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên HCM, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh

Long An - Kiên Giang

Kế Toán Bán Hàng ,kinh Doanh,kho

Kiên Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Cước - Fpt Kiên Giang

Kiên Giang

Nhân Viên Thu Cước - FPT Kiên Giang 02

FPT Telecom - Rạch Gía

Kinh doanh - Kế Toán Bán Hàng ,kinh Doanh,kho

Cty TNHH LAM HOANG GIANG - Vinh - Rạch Gía

Nhân Viên Thu Cước - FPT Kiên Giang

FPT Telecom - Rạch Gía

GIÁM ĐỐC KHU VỰC - NHÂN VIÊN KINH DOANH

Kiên Giang - Bạc Liêu - 15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH FIVE STAR KHU VỰC MIỀN TÂY

Kiên Giang

Security staff ( bảo vệ)

Kiên Giang

Nhân viên thu cước Hà Tiên - Kiên Lương, Rạch Giá

Chi nhanh Kien Giang - Cong ty Co Phan Vien - Rạch Gía

Nhân viên bán hàng

Cong ty CP SX TM - DV Tri Hai - Kiên Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>