223  

việc làm tuyen dung tai xe tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Tài Xế Bán Hàng (Làm Việc Tại Cần Thơ + Phụ Cận)

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo Vệ kiêm Tài Xế

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG HÒNG PHA'T - Cần Thơ

Tài Xế Xe Con/Xe Nâng /Xe Kẹp

Cần Thơ

Tài Xế Phụ Có Bằng B2

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế/Giao nhận

Cần Thơ

Tài Xế Phụ Có Bằng B2

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế xe đưa rước nhân viên

Cong ty TNHH Tan Tien - Cần Thơ

Nước Đá Tân Thành Phát - Tài Xế

Cần Thơ

Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy (Làm Việc Tại Cần Thơ) 12

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Nhân Viên Giao Hàng Xe Tải (Làm Việc Tại Cần Thơ) 12

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Nhân viên tài xế xe

Cong ty TNHH Hung Lam - Cần Thơ

Nhân viên tài xế xe ( Kiêm NV Cung ứng vật tư)

Cong ty TNHH Hung Lam - Cần Thơ

Nhân viên tài xế

Cong ty Co Phan MERAP - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Xế

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

CONG TY TNHH MTV DC - Cần Thơ

Lao Động Phổ Thông, Tài Xế Lương Từ 3-3,5tr

Cần Thơ - 3.000.000₫ một tháng

Tài Xế Công Ty Bằng B2

Cần Thơ

Tài Xế Riêng

Cần Thơ

Tài Xế

Cần Thơ

Nhân Viên Tài Xế Xe

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>