151  

việc làm tuyen dung tai xe tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Happy taxi tuyển dụng tài xế lái xe taxi

Cần Thơ

Nhân viên Bảo Vệ kiêm Tài Xế

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG HÒNG PHA'T - Cần Thơ

Nhân viên tài xế xe ( Kiêm NV Cung ứng vật tư)

Cong ty TNHH Hung Lam - Cần Thơ

Nhân viên tài xế xe

Cong ty TNHH Hung Lam - Cần Thơ

Nhân viên tài xế

Cong ty Co Phan MERAP - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Xế

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

CONG TY TNHH MTV DC - Cần Thơ

Tài Xế Riêng

Cần Thơ

Lao Động Phổ Thông, Tài Xế Lương Từ 3-3,5tr

Cần Thơ - 3.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài Xế

Cần Thơ

Tài Xế Công Ty Bằng B2

Cần Thơ

Nhân Viên Tài Xế Xe

Cần Thơ

Nhân Viên Lái Xe Xúc Bánh Lốp - Tại Cảng Cái Cui, Cần Thơ

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài xế văn phòng

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Cần Thơ

Tài Xế

Cong ty TNHH MTV dau tu thuy san Vuong Hai - Cần Thơ

Tài xế xe tải

CONG TY TNHH MTV DC - Cần Thơ

Tài Xế Văn Phòng

Cần Thơ

Tài xế

CONG TY CO PHAN HOA DAU VINH PHUC - Cần Thơ

NV. Tài xế

CONG TY CO PHAN TM DV O TO TAY DO - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>