205  

việc làm tuyen dung tai xe tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CÔNG TY CP TAXI MEKONG TUYỂN DỤNG TÀI XẾ VÀ CÁC BỘ PHẬN

Cần Thơ

Happy taxi tuyển dụng tài xế lái xe taxi

Cần Thơ

Tuyển Tài Xế Bán Hàng (Làm Việc Tại Cần Thơ + Phụ Cận)

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo Vệ kiêm Tài Xế

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG HÒNG PHA'T - Cần Thơ

Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy (Làm Việc Tại Cần Thơ)

Cần Thơ

Nhân Viên Giao Hàng Xe Tải (Làm Việc Tại Cần Thơ)

Cần Thơ

Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy (Làm Việc Tại Cần Thơ) 12

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Nhân Viên Giao Hàng Xe Tải (Làm Việc Tại Cần Thơ)

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy (Làm Việc Tại Cần Thơ)

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Nhân Viên Giao Hàng Xe Tải (Làm Việc Tại Cần Thơ) 12

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Nhân viên tài xế xe

Cong ty TNHH Hung Lam - Cần Thơ

Nhân viên tài xế xe ( Kiêm NV Cung ứng vật tư)

Cong ty TNHH Hung Lam - Cần Thơ

Nhân viên tài xế

Cong ty Co Phan MERAP - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Xế

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

CONG TY TNHH MTV DC - Cần Thơ

Tài Xế

Cần Thơ

Tài Xế Lái Xe

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông, Tài Xế Lương Từ 3-3,5tr

Cần Thơ - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Xế Xe

Cần Thơ

Tài Xế Riêng

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>