221  

việc làm tuyen dung tai xe tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TUYỂN DỤNG - 03 Tài xế: ( nam )

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng cầu đường-Kỹ sư xây dựng-Tài xế xe tải

Cần Thơ

Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại Sense city Cần Thơ

Cong ty TNHH My - Cần Thơ - 2.000.000₫ một tháng

Tài Xế

Cần Thơ

Tài Xế

Cần Thơ - 3.200.000-3.500.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

Cần Thơ

Tài xế Công ty bằng B2

Cong ty CP Duoc Pham Viet Nam- Van phong Dai - Cần Thơ

Tài xế

Cong Ty Co Phan Dich Vu Phan Phoi Mekong - Cần Thơ

Tài xế xe đưa rước nhân viên

Cong Ty TNHH Tan Tien - Cần Thơ

Nhân viên lái xe làm việc tại Cần Thơ

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe làm việc tại Cần Thơ

Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

Cần Thơ

Nhân viên lái xe tải

Cần Thơ

Tài xế

Cần Thơ - 3.800.000₫ một tháng

TÀI XẾ

Cần Thơ

Tài xế xe du lịch

Cần Thơ

Nhân viên Tài xế

Cần Thơ

Nhân viên Tài xế

Cần Thơ

TÀI XẾ

Cần Thơ

Nhân viên Tài xế : 2 người Lái xe 4 chổ

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>