12  

việc làm tuyen dung tai xe tại Cẩm Phả

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó GĐ điều hành đội xe, máy công trình (làm tại Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Cong ty Co phan thiet bi TC - Cẩm Phả - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Lái xe chuyên tuyến Mỹ Đình <=> Cẩm Phả

Cong ty TNHH van tai toc hanh Kumho Viet Thanh - Cẩm Phả - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe tuyến Mỹ Đình - Cẩm Phả

Cong ty TNHH van tai toc hanh Kumho Viet Thanh - Cẩm Phả - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe chuyên tuyến Mỹ Đình - Cẩm Phả

Cong ty TNHH van tai toc hanh Kumho Viet Thanh - Cẩm Phả - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe chuyên tuyến Mỹ Đình - Cẩm Phả

Cong ty TNHH van tai toc hanh Kumho Viet Thanh - Cẩm Phả - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe tuyến Mỹ Đình - Cẩm Phả

Cong ty TNHH van tai toc hanh Kumho Viet Thanh - Cẩm Phả - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái Xe Chuyên Tuyến Mỹ Đình <=> Cẩm Phả

Cẩm Phả

Lái Xe Tuyến Mỹ Đình - Cẩm Phả

Cẩm Phả

Cần Tuyển Gấp Lao Động Phổ Thông Lương Cao Tại Tp Cẩm Phả, Móng Cái

Cẩm Phả - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Lao Động Phổ Thông Lương Cao Tại Cẩm Phả, Móng Cái

Cẩm Phả - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phát thanh viên trên tuyến Mỹ Đình - Cẩm Phả

Cong ty TNHH van tai toc hanh Kumho Viet Thanh - Cẩm Phả - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Cẩm Phả - Huy, Liège