8  

việc làm tuyen dung sieu thi tại Việt Trì

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phụ trách nhân sự (Ninh Bình và Việt Trì)

He thong sieu thi Big C Viet Nam - Ninh Bình - Việt Trì

Phụ trách nhân sự (Việt Trì)

He thong sieu thi Big C Viet Nam - Việt Trì

Phụ trách IT / Tin học (Việt Trì và Ninh Bình)

He thong sieu thi Big C Viet Nam - Ninh Bình - Việt Trì

Phụ trách Kĩ thuật (làm việc tại Ninh Bình, Việt Trì)

He thong sieu thi Big C Viet Nam - Ninh Bình - Việt Trì

Trưởng ngành hàng Tiêu thụ mạnh (Ninh Bình và Việt Trì)

He thong sieu thi Big C Viet Nam - Ninh Bình - Việt Trì

Trưởng bộ phận dệt may (Ninh Bình và Việt Trì)

He thong sieu thi Big C Viet Nam - Ninh Bình - Việt Trì

GIÁO VIÊN DẠY BÀN TÍNH VINABACUS

VIEN PHAT TRIEN GIAO DUC VA TRI TUE VIET (IEDV) - Việt Trì

Kế toán điều hành - Việt Trì 03

Cong ty TNHH TAKA Viet Nam - Việt Trì