12  

việc làm tuyen dung sieu thi tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Siêu Thị

VIEN DONG A - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Phụ Xe Tải Giao Hàng Siêu Thị

CONG TY TNHH DICH VU HOANG PHAT THINH - Đồng Nai - Vũng Tàu - 7.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Siêu Thị

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển giáo viên Vũng Tàu

Vũng Tàu - 150.000.000-300.000.000₫ một năm

Công Ty TNHH Tây Lạc Tuyển Nhân Viên Chào Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển giao viên Vũng Tàu

Vũng Tàu - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển giáo viên tiếng Pháp tại Vũng Tàu

Vũng Tàu - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển giáo viên dạy tại Vũng Tàu

Vũng Tàu - 4.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân bao ăn ở cấp lương tuần

Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Dương - 13.000.000₫ một tháng

Tuyển giáo viên tiếng Hoa tại Vũng Tàu

Vũng Tàu

Quản Lý, Giám Sát Kỹ Thuật An Toàn - Số Lượng 03 Người

Quảng Ngãi - Bà Rịa - Vũng Tàu

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Thương Mại

Cong ty TNHH Dich Vu va Thuong Mai Van Nam - Vũng Tàu