149  

việc làm tuyen dung phu xe tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phụ Xe Có Bằng Lái Xe Loại F

Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kiểm tra kiểm soát nội bộ - Phụ trách xây dựng

Đà Nẵng

Kiểm tra kiểm soát nội bộ - Phụ trách xây dựng

Đà Nẵng

VITRACO tuyển gấp 05 NV kinh doanh tour - xe du lịch lương thưởng hấp dẫn

Đà Nẵng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Tuyển Dụng - Kinh Doanh Tại Các Tỉnh

Cong Ty Co Phan HNC Air Viet Nam - Đà Nẵng - 300-600 $ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Tài Chính

Đà Nẵng - 20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Việc / Học Việc

Đà Nẵng

Luật/Pháp lý - Phụ Trách Phòng Hành Chánh Nhân Sự - Kế Toán (Cn Đà Nẵng)

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Đà Nẵng

Nhân Viên Phụ Trách Bảo Trì - An Toàn 30

Đà Nẵng

Nhân viên phụ tùng

Đà Nẵng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ tùng

Đà Nẵng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Bán Hàng Vật Tư Phụ Tùng

Cong ty CP Dàu tu TOPCOM - Đà Nẵng - 6.500.000₫ một tháng

Kiểm tra kiểm soát nội bộ - Phụ trách HCNS

Đà Nẵng

Kiểm tra kiểm soát nội bộ - Phụ trách HCNS

Đà Nẵng

Nhân Viên Phụ Trách Bảo Trì - An Toàn

Đà Nẵng - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe đầu kéo container 24

Cong Ty CP TM va SX Ton Tan Phuoc Khanh - Đà Nẵng

Điểu hành xe 16

Cong ty CP Dau tu Cong nghe Tai nguyen Moi - Đà Nẵng

Tổ trưởng lái xe hành lý 14

Cong ty Co phan Dich vu Cap treo Ba Na - Đà Nẵng

Nhân viên lái xe hành lý 14

Cong ty Co phan Dich vu Cap treo Ba Na - Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh Tour Xe du lịch

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>