11287  

việc làm tuyen dung phu xe

  

TUYỂN DỤNG 15 NAM NHÂN VIÊN PHỤ XE GIAO HÀNG SỮA VINAMILK

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG 20 NAM NHÂN VIÊN PHỤ XE GIAO HÀNG SỮA VINAMILK

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Lái xe Tải Xe Con và Nhân Viên Phụ Xe di làm lun

Việt Nam - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG 13 NAM NHÂN VIÊN PHỤ XE GIAO HÀNG SỮA VINAMILK

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần tuyển Lái Xe, phụ xe Giao hàng tiêu dùng (HB)

Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Tuyển NV Lái Xe, Phụ Xe Giao Hàng Tiêu Dùng cho CN Quảng Ninh

Quảng Ninh - 8.000.000-9.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng vị trí lái xe tải thùng,NV phụ xe giao hàng

Hà Nội - Đông Bắc Bộ

TUYỂN DỤNG CẦN TUYỂN 15 NAM LƠ XE,PHỤ XE GIAO HÀNG SIÊU THỊ

HOÀNG LAN - Tp Hồ Chí Minh - 6.200.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG CẦN TUYỂN 10 NAM LƠ XE,PHỤ XE GIAO HÀNG SIÊU THỊ

CONG TY TNHH TM VT HOÀNG PHA'T - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG CẦN TUYỂN 15 NAM LƠ XE,PHỤ XE GIAO HÀNG SIÊU THỊ

CONG TY TNHH TM VT HOÀNG PHA'T - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng NV lái xe ,phụ xe giao hàng

Đồng Bằng Sông Hồng - 5.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển dụng nv lái xe hạng b2,c,nv phụ xe giao hàng tết

Đồng Bằng Sông Hồng - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nv lái xe tải đi giao hàng các tỉnh,nv phụ xe

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nv lái xe giao hàng tết, phụ xe giao hàng

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nv lái xe tải, phụ xe giao hàng mứt tết

Phú Thọ - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng lái xe,phụ xe

Ninh Bình - 6.000.000₫ một tháng

Công ty tuyển 2 LX tải và 2 Phụ Xe chạy hàng tiêu dùng (HD)

Hải Dương

Tuyển LĐPT Lái Xe, Phụ Xe chở hàng tiêu dùng làm tại Bắc Cạn

Hà Nội - Đông Hà - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG 15 NAM NHÂN VIÊN PHỤ XE GIAO HÀNG SỮA VINAMILK

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TNHH Hoàng Anh tuyển Dụng Lái Xe, Phụ xe, Giao hàng LC

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>