52  

việc làm tuyen dung nhan su tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Giám Sát Chất Lượng- Kiểm Tra Thi Công Xây Dựng (qc Civil)

Sóc Trăng

Kỹ Sư Xây Dựng

Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tín Dụng

Sóc Trăng

Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 6.000.000-13.000.000₫ một tháng

Nhân viên Hành chính nhân sự

Cong ty Co phan be tong Ha Thanh - Hà Nội - Sóc Trăng

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Cong ty Co phan Be tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Cong ty Co phan Be tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Cong ty Co phan Be tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Chuyên Viên Phát Triển Nhóm Tiêu Dùng

Sóc Trăng

Phó Phòng Tín Dụng

Sóc Trăng

Kỹ Sư Điện Kiêm Cán Bộ An Toàn

Sóc Trăng

Chỉ huy trưởng công trình (tuyển gấp)

Cong ty Co phan dau tu Xay dung Cat Tuong - Sóc Trăng - Vĩnh Long

Nhân viên Quản lý chất lượng

Cong ty Co phan be tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Nhân viên thủ kho tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Be tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Nhân viên thủ kho tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Be tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh (Trình Dược Otc) Sóc Trăng

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Sóc Trăng - 4.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh (Trình Dược Otc) Sóc Trăng

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Sóc Trăng - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Lĩnh Vực Phân Bón)

Sóc Trăng

Nhân Viên Kinh Doanh (Lĩnh Vực Phân Bón)

Sóc Trăng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Sóc Trăng

Sóc Trăng

trang:     1 | 2 | 3    >>