71  

việc làm tuyen dung nhan su tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư/ Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Sóc Trăng

Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 27

Cong ty Co phan Dau tu - UDIC - Sóc Trăng

Tuyển dụng Giám đốc vùng và chuyên viên phát triển thị trường

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 5.000.000₫ một tháng

FPT Telecom tuyển Nhân viên thu cước tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

FPT Telecom tuyển Nhân viên thu cước tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Tế Xây Dựng

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Kết Cấu - Đường Ống

Sóc Trăng

Kỹ Sư Giám Sát Kết Cấu - Đường Ống

Sóc Trăng

Kỹ Sư Giám Sát Kết Cấu - Đường Ống

Sóc Trăng

tuyển] Quản Đốc Xưởng May

Sóc Trăng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M)

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M)

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>