45  

việc làm tuyen dung nhan su tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên tuyển dụng

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Sóc Trăng

FPT Telecom tuyển Nhân viên dịch vụ khách hàng tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Sóc Trăng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Bê Tông

Sóc Trăng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Sóc Trăng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Bê Tông

Sóc Trăng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Bê Tông

Sóc Trăng

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (RA)

Ngan hang TMCP A Chau - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Ftp Telecom - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Sóc Trăng

Nhân viên thủ kho nhà máy

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm bê tông

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Công nhân hàn

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Công nhân vận hành trạm trộn bê tông xi măng

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Nhân viên kỹ thuật điện

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Sóc Trăng

Kinh doanh - Cộng Tác Viên Bán Hàng Online Khu Vực Sóc Trăng

He Thong Kinh Doanh Truc Tuyen Happy Net - Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

trang:     1 | 2 | 3    >>