549  

việc làm tuyen dung nhan su tại Long An

  

Nhân viên tuyển dụng (Hệ thống Trang trại)

Japfa Comfeed - South Operations - Long An

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xây Dựng

Long An

Thông Báo Tuyển Dụng Hợp Đồng Nhân Viên Bảo Vệ ( Năm 2014)

Long An

Kỹ Sư Xây Dựng

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Biết Sử Dụng Cẩu Trục

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cty Hưng Phú tuyển dụng Chuyên viên quản lý miền tây

Long An - 20.000.000₫ một tháng

Tuyển NV Kinh Doanh/nv Tuyển Dụng Các Tỉnh Miền Tây

Long An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tuyển Dụng Lao Động

Long An

Tuyển Gấp Kỹ Sư Cầu Đường

Long An

Trưởng Phòng Nhân Sự

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Giám Sát Nhân Sự

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An

Trưởng Phòng Nhân Sự

Long An

Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cần 18 Nam Nhân Viên Bô'c Va'c Sữa Vinamilk

CONG TY TNHH Thuong Mai HOÀNG LAN - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (nam)

Long An

Cần 20 Nam Nhân Viên Bô'c Va'c Sữa Vinamilk

CONG TY TNHH Thuong Mai HAI MINH - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Giám Sát Nhân Sự

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An

Giày da/Thuộc da - Giám Sát Nhân Sự

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>